Ukategorisert

– Kommunistene ville vært i himmelriket

Fremskrittspartiet fokuserer på datalagringsdirektivet på nettstedet Frp.no.

På forsiden er det en stor banner med en uttalelse og bilde av stortingsrepresentant, Bård Hoksrud. På nyhetssiden ligger det en artikkel som har overskriften – Rene overvåkningsdirektivet.

Stortingsrepresentanten flesker til med kraftfulle uttalelser. Gamle kommuniststater ville ha blitt misunnelig på et slikt direktiv, er ett av utsagnene til stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

Bra jobbet FrP!

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Øyvind Treider Olsen
Øyvind Treider Olsen
12 years ago

Jeg er skremt av Arbeiderpartiet og Høyres holdning til datalagringsdirektivet. De er medlemmer av landets lovgivende forsamling og snur rettsprinsipper opp ned.Med viten og vilje gå inn for å overvåke egne borgere og velgere er noe man kom seg vekk fra i østblokklandene med murens fall i 1989! Blir loven vedtatt bør AP og H snarest slutte å kalle seg demokratiske eller lære seg hva ordet betyr!! Jeg er skremt

Morten Myksvoll
12 years ago

Siste på twitter fra Helga Pedersen: AP er for datalagringsdirektivet, så sant det ikke gir uakseptable konsekvenser for personvernet.

Hva er egentlig uakseptabelt i Aps øyne?

Fra arkivet