Ukategorisert

Beretning om da spillmonopolet ble brutt i vårt land

24. juli 2008 måtte staten bite i gresset for den lille fotballklubben Manglerud Star Toppfotball. Da ble det avsagt en kjennelse i Oslo byfogdembete om at klubben kunne spille med draktreklame som oppfordret til liberalisering av norsk pengespillpolitikk. Les vår gjesteskribent Tom Arne Nyborgs beretning.

Av Tom Arne Nyborg, styreleder Manglerud Star Toppfotball

Norsk rettsapparat hadde tatt en avgjørelse så skulle man tror at både idrettsorganisasjonene, kulturdepartementet og Lotteritilsynet ville bøye seg for denne dommen. Det gjorde de selvsagt ikke, da startet det en kampanje i media og internt i idretten i Norge mot Manglerud Star Fotball. Saker ble lekket til media og negative uttalelser kom fra ulike idrettsmiljø. Dette var en samordnet aksjon mot klubben fra både departementet, idrettsmiljøet og Norsk Tipping.

Klubben oppdaget fort at respekten for spillereglene i det norske samfunn er ikke veldig stor innenfor idrettsbevegelsen. Trusler om eksklusjon av klubben, bøter til klubb og tillitsvalgte, og andre sanksjoner haglet. En person som var veldig aktiv i dette spillet var generalsekretær i Idrettsforbundet, Inge Andersen. Han gikk klart ut og ville gi klubben rødt kort. Idretten har egen domstol som reiser tiltale, saksbehandler og dømmer, hvordan kan man vinne i et slikt system? Resultatet var at vi måtte fjerne våre reklamer for liberalisering av norsk spillpolitikk selv om vi hadde vunnet saken i det norske rettssystemet.

Hvorfor ble reaksjonene så store da Manglerud Star Fotball ville utfordre pengespillmonopolet? Det er tydelig at det er nære bånd mellom idretten, Norsk Tipping og dagens politiske ledelse, der man er enig om å beholde dagens spillpolitikk. Innenfor idretten i dag er det ikke rom for å tenke nytt og reaksjonen på at spillmarkede endre seg er å stikke hode i sanden. I følge Lotteritilsynet spiller over 260.000 nordmenn på internett og pengene går rett ut av landet. Kundegruppen til Norsk Tipping er veldig lik velgergrunnlaget til KrF, oppslutningen reduseres etter som folk dør. Derfor trenger vi en ny spillpolitikk som tar opp disse viktige endringene.

Det er to grunner til at norsk pengespillpolitikk må endres. Hovedgrunnen er at det går mye penger ut til spillaktører i utlandet som ikke gir noe til frivilligheten i Norge. Den andre grunnen er at Norsk Tipping trenger konkurranse, de bruker alt for mye penger til administrasjon og markedsføring. Over 1,3 milliarder kroner bruker Norsk Tipping på egen virksomhet og det er nesten like mye som de gir til norsk idrett i året. Når vi også ser alle de skandalene som har vært innenfor dette statsmonopolet de siste årene er det behov for å gjøre noen endringer.

Manglerud Star Fotball mener at norsk idrett bør diskutere hvordan vi kan få en andel av alle de milliardene som går ut til utenlandske spillselskaper. Da bør vi se til Danmark der de nå ønsker å innføre en lisensordning. Det betyr at spillselskapene som vil operere mot det danske markedet må betale en avgift til staten. Andre muligheter er å skattlegge en prosentandel av spillinntektene. Hovedpoenget med dette er at idretten og resten av frivilligheten skal få større inntekter av penger som uansett går ut av landet.

Manglerud Star Fotball vil legge frem et forslag om liberalisering av norsk pengespillpolitikk på fotballtinget i 2010 og håper at vi denne gangen slipper vreden fra pampene i idrettsnorge.

Mest lest

Arrangementer