Ukategorisert

FRA-kamp

Regjeringen har vært for slappe med å kreve unntak fra Sveriges FRA-lov. Nå blåses det til kamp mot FRA-loven. I Norge.

I Adresseavisen er det Venstres 1.kandidat ved stortingsvalget i september, Guri Melby, som maner nordmenn til opprør mot overvåkning via Sverige.

Ifølge VG reagerer også Datatilsynet ved Ove Skåra på at den norske regjeringen har gjort for lite overfor svenskene når det gjelder FRA-loven.

VG skriver at «Den internasjonale juristkommisjonen i Norge (ICJ) har klaget den svenske staten inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som ennå ikke har rukket å ta stilling til saken.»

Sveriges riksdag vedtok nylig en revidert utgave av FRA-loven, men lovgiverne i vårt naboland har tydeligvis ikke peiling på hva de har vedtatt.

Blant liberalere i Sverige er fortvilelsen stor, over den tiltagende overvåkningen. Grensene for privatlivets fred viskes ut, men ingen reagerer.

Og om ikke altfor lenge skal Stortinget ta stilling til om EUs datalagringsdirektiv skal bli norsk lov..

Mest lest

Arrangementer