Ukategorisert

Nordby Lunde i mediestøtteutvalget

Heidi Nordby Lunde er ett av medlemmene i mediestøtteutvalget som kultur- og kirkeminister Trond Giske har oppnevnt i dag.

Utvalget får i oppdrag å foreta en helhetlig vurdering av bruk av tilskuddsordninger og andre økonomiske virkemidler på medieområdet. Utredningen skal inkludere en gjennomgang av pressestøtten og nullsatsen for moms på aviser, ifølge en pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet.

Heidi Nordby Lunde er ett av medlemmene i mediestøtteutvalget. (Foto: http://vampus.blogspot.com)
Heidi Nordby Lunde er ett av medlemmene i mediestøtteutvalget. (Foto: http://vampus.blogspot.com)

Sammensetningen
Utvalget har 12 medlemmer, og lederen er Yngve Slettholm. De øvrige medlemmene:
Elin Floberghagen
Olav Terje Bergo
Tanja Storsul
Erik Vassnes
Heidi Nordby Lunde
Henrik Færevåg
Tove Nedreberg
Finn H. Andreassen
Asta Brimi
Johann Roppen

Like konkurransevilkår
Liberaleren forventer at Heidi Nordby Lunde, også kjent som bloggeren VamPus, jobber for en mediepolitikk med like konkurransevilkår for alle aktørene. Det betyr at hun skal være motstander av skattefinansiert pressestøtte.

Mest lest

Arrangementer