Ukategorisert

Personvern tilhører venstresiden

hevder Klassekampen tilslutt i et intervju med FrP-nestleder Per Sandberg, om partiets holdning til Datalagringslagringsdirektivet.

Budskapet i intervjuet er at FrP nå setter grenser for hvilke virkemidler politiet skal få bruke, f.eks i kampen mot barneporno. FrP strekker seg langt i virkemidler men mener grensen skal gå ved datalagringsdirektivet. FrP mener det står mer på ressurser enn virkemidler.

Helt tilslutt i intervjuet formulerer journalisten, Christiane Jordheim Larsen, seg slik: «- Dere plasserer dere til venstre for Ap her?

– Vi stiller oss midt i. Dette handler om folks private sfære.» svarer Sandberg.

Les hele intervjuet her.

Partier på ikke-sosialistisk side som går mot direktivet er FrP, Venstre og KrF. I tillegg går SV og SP mot, samt flere i Høyre.

En rekke partier utenfor Stortinget, som Det Liberale Folkepartiet, Kystpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, for å nevne noen, går mot direktivet.

Ut fra Klassekampens definisjon ble plutselig venstresiden i norsk politikk veldig stor. Eller er det kanskje noe galt med Klassekampens politiske kompass?

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jonas
Jonas
12 years ago

Det er ikke noe i veien med kompasset. Venstresiden (eller sosialistene) har tradisjonelt sett vært anti-autoritære, og i så måte kan skepsis mot DLD plasseres på venstresiden. At høyresiden også viser skepsis er jo tross alt bare sunn fornuft, i tillegg til en annen form for anti-autoritær holdning som bygger på andre premisser.

(la ikke dette bli en debatt om premissene, plz. Man må kunne se saken fra andres øyne av og til også.)

Pleym
12 years ago

Jonas, Ap var mer til venstre i 50,60, og 70-årene, da de overvåket som verst. Så personvernet sto ikke høyt da. AKP er lengst til venstre, men overvåket sine egne og andre. Det samme gjaldt NKP. For å kunne ha et en på personvern må man faktisk ha en oppfatning om at det finnes grenser mellom stat og individ. Ikke akkurat den tydeligste grenseoppgangen på venstresiden.

Jonas
Jonas
12 years ago

Rett nok. Men sosialismen er i utgangspunktet tuftet på aversjon mot undertrykkende maktstrukturer. Og det er derfor synd at sosialistiske bevegelser som feks Arbeiderpartiet har overtatt/fått innpass i rollen som de borgerlige før hadde monopol på. Sosialisme nedenfra, som er et slagord både for Rødt og SV, er for meg den eneste fornuftige form for sosialisme. Og der mener jeg et nei til DLD passer veldig fint inn. På den måten kan man si at det er til venstre for Arbeiderpartiet.

Gullstandard
12 years ago

>Men sosialismen er i utgangspunktet tuftet på aversjon mot undertrykkende maktstrukturer.

Svada. Sosialisme er basert på den fundamentale ideen om tvungen likhet og fellesskap. Samling av flest mulig avgjørelser til den politiske sfære.

Jonas
Jonas
12 years ago

Forsåvidt ikke feil, selv om det er satt veldig på spissen. Avgjørelser fattet av de brede lag av befolkningen er å foretrekke, fremfor de som har arvet makten sin. For de fleste vil «tvungen likhet» bety mer makt over seg selv og sine omgivelser. For en liten rik overklasse vil det selvsagt få katastrofale konsekvenser. Men å komme med demokratiargumentet på denne nettsiden er vel egentlig litt bakvendt, ettersom den gjengse oppfatningen her er at demokrati er undertrykkende. Likevel vil jeg påstå at om flest mulig avgjørelser blir tatt i den politiske sfære er et gode. Hva om normen var… Read more »

IvarE
IvarE
12 years ago

Jeg må nok si meg enig med Gullstandard.

Makan til svada!

Er det noen som virkelig IKKE kan påberope seg å være anti-autoritære så er det venstresida!

IvarE
IvarE
12 years ago

«Sosialisme nedenfra» my ass!

Jonas
Jonas
12 years ago

Merkelig at SV og Rødt er i mot DLD da….

Pleym
Pleym
12 years ago

Jeg synes ikke det er så merkelig, tatt i betraktning den historien som finnes i Norge, med overvåkning av personer med venstrevridde politiske holdninger.

På bakgrunn av samme historie er det ikke så rart at Ap er for overvåkning. Hadde det ikke vært for Lundkommisjonen..

Det som er mer ideologisk innlysende er at liberale og liberalister er mot at for mye informasjon om individet skal lagres til bruk for staten.

Fra arkivet