Ukategorisert

328 milliarder kroner fra personlige skatteytere

Lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende, bidrog med nær 328 milliarder i skatt i 2008.

Det er Skatteetaten som har sendt ut en pressemelding om skatteoppgjøret for 2008.

Summen viser at partiene på Stortinget klarer å lage store diskusjoner om småpenger. Fremskrittspartiet blir kritisert for å fremme forslag på kraftige skattekutt, men i realiteten ønsker partiet at borgerne skal få beholde litt mer av egne penger.

Fremskrittspartiet var uklar i valgkampen på hvor stor skattereduksjonen ville bli dersom partiet kom i regjering. Summene varierte fra noen titalls milliarder kroner til regnestykket som Torgeir Micaelsen presenterte noen uker før valget. Skatteoppgjøret for 2008 viser at også Fremskrittspartiet ønsker et betydelig skattetrykk.

Dagens tall fra Skatteetaten er skatt for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. Avgiftsregulativet er for eksempel ikke inkludert i regnestykket.

Mest lest

Arrangementer