Ukategorisert

Fokus på pressestøtte på Facebook

Det er etablert en egen Facebook-gruppe mot pressestøtten.

Gruppen på Facebook.com har fått navnet Fjern pressestøtten!. I skrivende stund er det kun 33 medlemmer, til tross for at det norske systemet med pressestøtte er blodig urettferdig.

Gruppen har følgende beskrivelse:
Alt for mange grupperinger har et sugerør i den norske statskassen. En av de, som prinsipielt sett burde vært stengt forbudt etter Grunnloven er pressestøtte. Det er markedet som skal avgjøre hvilke aviser som eksisterer i Norge, ikke politikere og pressgrupper gjennom en politisk befengt pressestøtte.

Hvorfor er det så mange dårlige aviser i Norge? Og så mange sosialistiske? Det er fordi pressestøtten forhindrer at dårlige aviser, som ikke lenger har livets rett, blir lagt ned.

Bli medlem du også!

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bent Andreassen
Bent Andreassen
12 years ago

Oppdaget dessverre ført nå at Liberaleren har skrevet om ‘Fjern pressestøtten’. Uansett synes jeg det er hyggelig at vår gruppe bli omtalt. Må innrømme at for tiden har climategate opptatt meg mest.

I skrivende stund er vi oppe i 139 medlemmer, men så stor motstanden er mot pressestøttem burde nok tallet vært minst det 10-dobbelte. Så vi i gruppen håper naturligvis på at mange nye skal melde seg på.

Vil for øvrig benytte sjansen til å takke for at Liberaleren eksisterer. Jeg har hatt glede av å lese kommentarer her gjennom mange år.

Vennlig hilsen
Bent Andreassen

Gullstandard
12 years ago

Meldte meg inn nå 🙂

Fra arkivet