Ukategorisert

Sliter med totalforbudet

Heldigvis ser det ut som om politikerne har problem med et totalforbud mot tobakk for elever og ansatte i videregående skole, fordi en skoledag består av pauser og fritimer.

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har oppfordret alle de videregående skolene til å ha tobakksfri skoletid. Dette definerer Helsedirektoratet slik at elever eller ansatte ikke kan bruke tobakk i skoletiden, heller ikke når de er utenfor skoleområdet.

–Vi har problemer med å sette dette ut i livet fordi vi finner ingen hjemmel for et totalforbud, sier assisterende fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Bjørn Birger, ifølge Kommunal Rapport.

Liberaleren forsvarer eiendomsretten til egen fritid. Tanken om et totalforbud i skoletiden bryter med denne tanken. En fritime vil ikke lengre være en fritime fordi det blir lagt restriksjoner på hva elevene og ansatte kan bruke fritiden til.

Les noe av det Helsedirektoratet har publisert om en tobakksfri skole.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer