Ukategorisert

Skattelistene engasjerer stortingsrepresentanter

Flere stortingsrepresentanter har stilt spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen om praksisen med å offentliggjøre skattelistene.

Spørsmålene er rimelig ferske, og finansministeren har ikke besvart henvendelsene fra stortingsrepresentantene.

KrF-representanten Hans Olav Syversen har, ifølge Krf.no, stilt følgende spørsmål:
Det har lenge vært stor grad av offentlighet rundt ligningen i Norge. I 2007 sørget stortingsflertallet for ytterligere økt tilgang til de såkalte skattelistene. I lys av den teknologiske utvikling er det grunn til å spørre om personvernet idag ivaretas på en god nok måte og om dagens praksis kan medføre en økt risiko for misbruk av kriminelle. Vil finansministeren ta initiativ til en bred gjennomgang av gjeldende praksis slik at eventuelle endringer kan tre i kraft før ligningen for 2009 er klar?

Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde har, ifølge Stortinget.no, sendt inn følgende skriftlige spørsmål:
I forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene ble det reist en debatt om hvorvidt slik offentliggjøring bidrar til økt omfang av ID-tyverier. I forlengelsen av dette er jeg blitt informert om at tilsendt informasjon pr post om skatteoppgjøret til den enkelte skatteyter inneholder skatteyters personnummer. Personnummeret fremkommer angivelig gjennom KID nummeret. Kan statsråden bekrefte eller avkrefte dette, og mener statsråden i så fall at en slik praksis er forsvarlig mht det økende omfanget av ID-tyverier i Norge?

Få forventninger
Ettersom det er det rødgrønne flertallet som har laget dagens praksis, har Liberaleren små forventninger til svarene fra finansministeren. Det er uansett viktig at opposisjonen holder trykket oppe for et bedre personvern.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer