Ukategorisert

Skattelistene engasjerer stortingsrepresentanter

Flere stortingsrepresentanter har stilt spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen om praksisen med å offentliggjøre skattelistene.

Spørsmålene er rimelig ferske, og finansministeren har ikke besvart henvendelsene fra stortingsrepresentantene.

KrF-representanten Hans Olav Syversen har, ifølge Krf.no, stilt følgende spørsmål:
Det har lenge vært stor grad av offentlighet rundt ligningen i Norge. I 2007 sørget stortingsflertallet for ytterligere økt tilgang til de såkalte skattelistene. I lys av den teknologiske utvikling er det grunn til å spørre om personvernet idag ivaretas på en god nok måte og om dagens praksis kan medføre en økt risiko for misbruk av kriminelle. Vil finansministeren ta initiativ til en bred gjennomgang av gjeldende praksis slik at eventuelle endringer kan tre i kraft før ligningen for 2009 er klar?

Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde har, ifølge Stortinget.no, sendt inn følgende skriftlige spørsmål:
I forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene ble det reist en debatt om hvorvidt slik offentliggjøring bidrar til økt omfang av ID-tyverier. I forlengelsen av dette er jeg blitt informert om at tilsendt informasjon pr post om skatteoppgjøret til den enkelte skatteyter inneholder skatteyters personnummer. Personnummeret fremkommer angivelig gjennom KID nummeret. Kan statsråden bekrefte eller avkrefte dette, og mener statsråden i så fall at en slik praksis er forsvarlig mht det økende omfanget av ID-tyverier i Norge?

Få forventninger
Ettersom det er det rødgrønne flertallet som har laget dagens praksis, har Liberaleren små forventninger til svarene fra finansministeren. Det er uansett viktig at opposisjonen holder trykket oppe for et bedre personvern.

0 0 vurderinger
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
George Gooding
11 years ago

Join Facebook-gruppen som krever reform av skattelistene!

http://www.facebook.com/group.php?gid=162708110535

Forslaget:

1. Én skatteliste hos Skatteetaten
2. Innlogging med MinID
3. Innsyn i hvem har søkt på hvem
4. Mediene beholder tilgang til listene

Det skjer ingenting på Stortinget uten et konkret forslag som dette. Hvis man slår i bordet med dette forslaget, er det ingen mulighet for dem å nekte for at det er en god idé.

Fra Liberalerens arkiv