Ukategorisert

DLD – en kamp om Høyres sjel?

Stavanger Aftenblad meldte fredag at Høyre, som sitter på vippen i spørsmålet om Datalagringsdirektivet skal inn i norsk lov, vil presse Ap i denne saken. I Aftenposten sier nå Unge Høyre-leder Henrik Asheim at Høyre må rette ryggen og stemme nei til direktivet. Han får følge av flere i stortingsgruppen.

Stortingsrepresentant og tidligere Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaksen er tilsluttet organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet, som formelt stiftes tirsdag 03.november. Hans mavefølelse er at Høyres stortingsgruppe bør stemme nei.

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner skal innlede for Høyre på stiftelsesmøtet, og er ifølge Aftenposten også skeptisk til direktivet. Også Rogalandsrepresentanten Bent Høie er skeptisk, men vil bøye seg hvis flertallet i Høyre sier ja. Han vil derfor bruke saken til å presse Ap lengst mulig i personvernspørsmål.

Bloggeren Vampus, som i det sivile heter Heidi Nordby Lunde og er vararepresentant til Stortinget for Oslo Høyre, er også tilsluttet StoppDLD. Hun har idag tatt et kraftig oppgjør med Høyres holdning til datalagringsdirektivet og personvernspørsmål. Hun siterer Høyres tidligere stortingsrepresentant Georg Apenes, som nå er direktør for Datatilsynet. Han har kalt direktivet for «totalitært svermeri». Vampus har tatt et initiativ overfor Høyres nye stortingsgruppe, for å få en ny diskusjon om direktivet.

Også Unge Høyre-leder Henrik Asheim er, som alle ungdomspartilederne bortsett fra AUFs Martin Henriksen tilsluttet StoppDLD. Asheim mener direktivet bryter med viktige Høyre-prinsipper. Som kjent har også Civita-leder og tidligere statsråd for Høyre Kristin Clemet gått ut mot direktivet. Hun er tilsluttet StoppDLD.

For initiativtagerne er det naturligvis gledelig at Aftenposten i nettartikkelen med Henrik Asheim lenker til organisasjonens hjemmeside. Der man i løpet av 3 dager har gått fra null til over 1600 tilsluttede personer. Som det er kommentert på twitter: «Dette er raskere enn selv Venstres medlemsvekst etter valget.»

Bloggeren Vox Populi har på sitt elektroniske opprop over 10 000 signaturer. Facebook-gruppen har over 20 000. Efterhvert vil disse sannsynligvis finne veien til organisasjonen StoppDLD. Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Knut Storberget og Helga Pedersen kan knapt regne med noen seier på walkover i denne saken. Kanskje står Ap-ledelsen overfor sin største utfordring siden EU-kampen på begynnelsen av 1990-tallet.

Mest lest

Arrangementer