Ukategorisert

Stortingsrepresentantene slutter seg til

Stopp Datalagringsdirektivet, som formelt stiftes ikveld. SV har størst andel av sine representanter tilsluttet, mens FrP som det største partiet blant dem som sier nei til direktivet, har færrest tilsluttede representanter.

Initiativtagerne har kontaktet samtlige representanter for partier som har sagt nei til at Datalagringsdirektivet skal bli en del av norsk lov.

Så langt har 17 representanter sluttet seg til. Potensialet er 74. I dette tallet er inkludert representantene fra FrP, Venstre, SV, Senterpartiet og KrF. Eventuelle representanter fra Høyre og Ap er altså å anse som en bonus.

Av de 17 er én i kategorien «bonus». Det er altså 16 av 74 som så langt har sluttet seg til.

Disse er:

Venstre:
Trine Skei Grande, parlamentarisk leder, Oslo

SV:
Hallgeir Langeland, Rogaland
Alf Holmelid, Vest-Agder
Gina Barstad, Hordaland
Inga Marte Thorkildsen, Vestfold
Bård Vegar Solhjell, parlamentarisk leder, Akershus
Snorre S. Valen, Sør-Trøndelag
Aksel Hagen, Oppland

Senterpartiet:
Kjersti Toppe, Hordaland
Jenny Klinge, Møre og Romsdal
Geir Pollestad, Rogaland
Trygve Slagsvold Vedum, parlamantarisk leder, Hedmark

FrP
Tord Lien, Sør-Trøndelag
Bård Hoksrud, Telemark
Arne Sortevik, Hordaland
Ingebjørg Godskesen, Aust-Agder

KrF:
Kjell Ingolf Ropstad, Aust-Agder

Høyre:
Torbjørn Røe Isaksen, Telemark

Skulle det være noen som er uteglemt, er det bare å si ifra. Er det noen som ønsker å slutte seg til Stopp Datalagringsdirektivet, kan de gjøre det her.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Thor Børresen
Thor Børresen
12 years ago

Bare en saksopplysning: KrF-representant Ropstad er fra Aust-Agder

Oskar J Grimstad  Frp
Oskar J Grimstad Frp
12 years ago

Oskar J Grimstad slutter seg til!

Anonym
Anonym
12 years ago

Kan vi få en knapp «publiser min underskrift offentlig» og «ikke publiser min underskrift på nett» slik de som ikke ønsker å bli søkbare på Google også kan skrive under?

Det er helt sikkert mange som støtter nettopp dette direktivet som er i denne gruppen.

Man må kunne velge i hvilke situasjoner man ønsker å bli forbundet med hva, og hva man ønsker å stå for i forhold til hvem.

stein vercoe
12 years ago

Kan noen vennligst også legge ut en liste på dem som går INN for direktivet.. på forhånd takk.

Brad
Brad
12 years ago

Veldig bra at Datalagringsdirektivet har kommet på dagsorden. Det blir spennende å se hvordan Stortinget kommer til å behandle FrPs forslag om saken: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-005/?lvl=0

Per Arne Olsen
Per Arne Olsen
12 years ago

Jeg støtter oppropet mot direktivet.

Per Arne olsen, Vestfold

Torgeir Trældal
Torgeir Trældal
12 years ago

Jeg støtter oppropet mot direktivet.
Torgeir Trældal, Nordland

Pleym
Pleym
12 years ago

Da er både Olsen og Trældal lagt inn på Stopp DLDs liste over tilsluttede.

Fra arkivet