Ukategorisert

Et usedvanlig vellykket møte!

Igår hadde jeg gleden av å lede stiftelsesmøtet i Stopp Datalagringsdirektivet, i lokalene til Fritt Ord. Møtet var svært godt besøkt, både av interesserte tilhørere, og av mediene.

Det begynner på bli noen år siden jeg utøvet min «hobby» som møteleder, som noen av leserne kanskje har vært utsatt for – i FrP, FpU, Ungre Venstre, Venstre i Oslo og Akershus, hos FRIdemokratene eller andre steder. Men med en vennligsinnet forsamling går det meste greit.

Det er lenge siden jeg har vært så liberal med taletiden, men til mitt forsvar vil jeg si at jeg regnet med alle de fremmøtte ville høre innledernes budskap og argumenter. Så lenge det ikke gikk ut over alle proposjoner. Og det synes jeg ikke de gjorde, innlederne.

Her var bloggere som Vampus, Virrvarr, Vox Populi, Bjørn Stærk, Lars-Henrik Michelsen, Carl-Christian Grøndahl – og helt sikkert noen jeg har oversett. Her var Datatilsynets direktør Georg Apenes med flere av sine. Likeledes Lundkommisjonens leder, høyesterettsdommer Ketil Lund. Her var FrPs korsfarer for personvernet, stortingsrepresentant Bård Hoksrud, og samfunnsdebattanter som Elin Ørjasæter og Carl-Erik Grimstad. Unge Venstres leder Anne Solsvik og Henrik Asheim fra Unge Høyre. Civitas nestleder Hallstein Bjercke, FrPs nestleder (og innleder) Per Sandberg, og Nei til EUs leder Heming Olaussen kom rett fra opptak til Tabloid. Og ganske mange flere, som jeg ikke har oversikten over.

Noen barnesykdommer ved arrangementet; møtelederbordet bør stå et trinn høyere enn publikum i salen. Slik at både møteleder og publikum får med seg hva som skjer. Streaming fra møtet gikk ikke. Men møtet ble tatt opp (tapet!), slik at alle innledninger og appeller skal bli lagt ut på nett efterhvert. Carl-Christian klarte ihvertfall å liveblogge fra møtet. Logoen var på plass, godt synlig ved siden av talerstolen. Fantastisk blikkfang. Den kan du laste ned å plassere på din blogg, hjemmeside eller på Facebook. Du finner den på organisasjonens hjemmeside.

Jon Wessel-Aas innledet. Siden statsråd Liv-Signe Navarsete hadde meldt sykdomsforfall måtte partiappellene rokkeres på. SVs nestleder og parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell startet. Han var prisverdig klar i sitt budskap, og poengterte at KrF er blant dem som ikke har bestemt seg. Han valgte derfor å gå til Skriften, for å gi Knut Arild Hareides partifeller noen kjente ord med på veien. Derefter var det duket for to av Stortingets komiteledere; Per Sandberg (FrP) startet. Han er leder for Stortingets justiskomite. Han skal ivareta rettsstatsprinsippene i samfunnet. Derefter fulgte Knut Arild Hareide (KrF). Han leder Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite. Der er denne komiteens fagstatsråd Magnhild Meltveit Kleppa som i regjeringen har ansvaret for direktivet. Frem til statrådsskiftene i oktober var det partifellen Navarsete som hadde ansvaret. Navarsetes stand-in var stortingsrepresentant Jenny Klinge. Hun representerer Møre og Romsdal, og er medlem av Justiskomiteen. Så fulgte Høyres nyslåtte stortingsrepresentant Michael Tetzschner, og Bjørnar Moxnes fra Rødt i Oslo. Forfatter Joakim Hammerlin (Terrorindustrien) skulle avrunde det hele. Venstres parlamentariske leder Trine Skei Grande rakk ikke frem i tide fra et annet arrangement, men kom under Hammerlins innlegg. Hun fikk derfor to minutter, og klarte seg med det. Venstre var forøvrig det første norske partiet som klargjorde sitt syn på direktivet, i mars 2006.

Efter en pause var det klart for selve stiftelsen. En organisasjon må ha vedtekter (lover). For en kampanjeorganisasjon er det ikke nødvendig å ta inn forbehold og paragrafer for alle eventualiteter. Initiativtagerne hadde derfor laget et kort utkast, med fem paragrafer. Formål, medlemskap, alternativet til direktivet (rettsstatens prinsipper), styrets arbeide, og oppløsning. Lars-Henrik Michelsen presenterte forslaget. Noen mente dette var vel snaut, og et par presiseringer ble det plass til; henvisninger til Den europeiske menneskerettighetskonvensjons § 8 og Grunnlovens § 2, samt at 50% av styrets medlemmer må være tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig. Noen var bekymret for at medlemmene får for liten plass. Men organisasjonen er fundert på individuell tilslutning. En ideell organisasjon uten midler er avhengig av den enkeltes idealisme og vilje til å stå på for å nå det felles målet; å bevare privatlivets fred og beholde personvernet uten ytterligere innskrenkninger.

En kort vedtektsdebatt ble det naturligvis plass til. Vedtektene ble vedtatt (enstemmig) paragraf for paragraf. Da dette var gjort kunne jeg som møteleder konstatere at nå var organisasjonen formelt stiftet. Til stormende applaus. Den bredeste politiske mobiliseringen (nedenfra!) på lenge.

Knut Johannessen – Vox Populi – presenterte forslag til styret, og de tilstedeværende foreslåtte reiste seg da de ble nevnt ved navn. Valg av leder (Lars-Henrik Michelsen) og nestledere (Heidi Nordby Lunde og Ida Jackson) ble tatt separat. De foreslåtte styremedlemmene ble valgt en bloc. Styret er usedvanlig bredt sammensatt, og viser organisasjonens sanne bredde. Liberaleren kommer tilbake med en presentasjon av styret.

Møtet kunne avsluttes kl. 2015. Så får vi se om innlederne får rett i at dette er den aller viktigste organisasjonen stiftet i Norge på mange år. For akkurat dét sa svært mange om ikke alle innlederne. «Dere har startet noe dere ikke aner rekkevidden av» var meldingen som klargjorde fallhøyden. Det er opp til alle oss som er med å sørge for at vi ikke snubler.

Idag opplyste utenriksminister Jonas Gahr Støre at allerede før jul blir et forslag om direktivet sendt ut på høring, med tre måneders frist. Så kommer et lovforslag til Stortinget før eller efter sommeren 2010. Om et års tid vil vi vite om Stopp Datalagringsdirektivet har lykkes eller ikke.

I mellomtiden kan du vise din støtte her.

Mest lest

Arrangementer