Ukategorisert

Publisering av resultat fra nasjonale prøver 2009

Ettersom staten bruker ekstremt med skattefinansierte penger på grunnskolen, er det interessant å se resultatene fra de nasjonale prøvene.

Det nærmer seg en form for publisering. Resultatene fra nasjonale prøver 2009 vil bli publisert etter hvert som resultatene fra de ulike prøvene foreligger. Resultatene fra nasjonale prøver i engelsk blir tilgjengelig i prøveadministrasjonssystemet (PAS) og på Skoleporten mandag 9. november kl. 14, ifølge Utdanningsdirektoratet.no.

Gjør skattefinansierte elever det godt, middels eller dårlig?
Gjør skattefinansierte elever det godt, middels eller dårlig?

Når det gjelder resultater for nasjonale prøver i lesing og regning, blir disse publisert i løpet av de to påfølgende ukene, altså uke 47 og 48. Nærmere informasjon om datoene vil bli lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettsider, ifølge direktoratet.

Mest lest

Arrangementer