Ukategorisert

Kripos er ikke en gud

Politikerne fra Arbeiderpartiet bør ikke bruke Kripos som en gud i debatten om datalagringsdirektivet.

Bård Vegar Solhjell, nestleder i SV, har, ifølge Dagbladet.no, utfordrer parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, på tre punkt i forbindelse med datalagringsdirektivet. I svaret som Pedersen har gitt, trekker hun frem at Kripos ønsker datalagringsdirektivet fordi det kan avdekke barnepornonettverk. Hun skriver: Jeg må støtte meg til erfaringene politiet har gjort, og de er entydige. Bård Vegar og andre bør lese Aftenposten.no-intervjuet med John Ståle Stamnes den 7. oktober i år. Han jobber i Kripos med internettrelaterte seksuelle overgrep mot barn, og opplyser der at nordmenn involvert i barnepornonettverk stort sett går fri på grunn av for tidlig sletting av IP-adresser. Land som har innført direktivet tar langt flere..

Kripos i EU-utvalget
Liberaleren har for tiden kontakt med mange stortingsrepresentanter fra Høyre. Kripos har forsvart sitt ja-standpunkt i partiets EU-utvalg, og argumentasjonen imponerer ikke høyrepolitikerne vi har snakket med.

–Jeg var på møte i Høyres EU-utvalg og hørte Kripos argumentere for direktivet. Argumentasjonen gjør meg enda sikrere på at dette skal vi si nei til. Jeg ser nå på hvordan vi lagrer data i dag og tror vi må rydde opp på en skikkelig måte, sier èn av stortingsrepresentantene vi har snakket med.

Denne stortingsrepresentanten har ikke sluttet seg til kampanjeorganisasjonen Stopp datalagringsdirektivet.

Mest lest

Arrangementer