Ukategorisert

Må svare på spørsmål om formueskatt

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen får skattespørsmål i Stortingets spørretime, onsdag 11. november.

For ett år siden ønsket Berg-Hansen å fjerne formueskatten, ifølge TV2. Nå vil opposisjonen på Stortinget vite om hun er konsekvent, eller om hun følger det Jens Stoltenberg til enhver tid mener.

Høyres Svein Flåtten har meldt inn følgende spørsmål til fiskeri- og kystministeren:
Statsråden har ved flere anledninger på en fortjenstefull måte tatt et oppgjør med den del av skattepolitikken som beskatter en bedrifts driftsmidler via formueskatten. Ikke minst innen fiskeri og oppdrett, med mange små aktører, medfører en økt beskatning av driftsmidlene, som vi har sett de senere år til en økt utrygghet for arbeidsplassene. Kan vi regne med at statsråden vil fortsette å hevde sitt velbegrunnede syn på denne beskatningen også innenfra den regjering hun er medlem av?

Om formueskatten
Den særnorske formueskatten favoriserer utenlandsk og statlig eierskap, og driver gründere og innovasjonsbedrifter ut av landet. Formuesskatten gjør det veldig vanskelig å eie selskap med stor papirverdi. Formueskatten gir som andre skatter, redusert frihet for borgerne.

Mest lest

Arrangementer