Ukategorisert

Snoen tar Høyre

Jan Arild Snoen går til sterke angrep på Høyre.

I går slaktet Jan Arild Snoen Høyre på grunn av partiets statsbudsjettforslag. I dag tar han Høyre, på nettstedet Minerva, på grunn av forslaget med en egen plastposeavgift som skal gi 700 millioner kroner i statskassen.

Snoen reagerer på at søppelforslaget ikke har vært fremmet i programbehandlingen, og forslaget var dermed ikke en del av programmet som Høyres kandidater gikk til valg på. Snoen tror ikke forslaget hadde overlevd om det ble fremmet i programprosessen eller i valgkampen.

Tidligere i år gjorde Liberaleren et søk hos Statens forurensningstilsyn. SFT mener det er små miljøproblem med plastposer, så små problem at tilsynet ikke vil fjerne bæreposer av plast fra markedet. Det betyr at hovedmålsetningen med forslaget, er å få mer penger i statskassen som politikerne kan bruke på ulike tiltak.

Dersom Høyre trenger mer penger til miljøarbeid, er det godt kjent at staten kun bruker en del av miljøavgiftene for å korrigere for negative miljøkonsekvenser. Mye går til å finansiere såkalte fellesgoder.

Liberaleren ønsker flere sterke angrep mot Høyre fra Jan Arild Snoen. Det er nok å ta av, for å si det mildt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer