Ukategorisert

Gi makta til borgerne

Politikerne er vanlige borgere, med de fordelene og ulempene det gir.

Flere aviser har i dag store oppslag på at regjeringen ikke skjønte hva som ble foreslått da forslaget om å innføre en avgift på biodiesel ble behandlet i regjeringen. VG.no er ett eksempel på en nettavis som omtaler saker.

Liberaleren er ikke overrakset, og denne saken er bare èn av mange bevis. Politikerne er tross helt vanlige borgere, med noen styrker og noen svakheter. Derfor er det galt at vi har laget et system der disse borgerne tar beslutninger som får store konsekvenser for hver enkelt av oss.

Politiske reguleringer fungerer ikke. Politiske inngrep har store konsekvenser for personlig frihet, og en rekke bivirkninger som altfor sjelden blir nevnt i stortingsdebattene. La hver enkelt borger få makt og frihet til å styre over eget liv. Gi oss et system der politikerne behandler færre saker.

Tags:

Mest lest

Arrangementer