Ukategorisert

Gi makta til borgerne

Politikerne er vanlige borgere, med de fordelene og ulempene det gir.

Flere aviser har i dag store oppslag på at regjeringen ikke skjønte hva som ble foreslått da forslaget om å innføre en avgift på biodiesel ble behandlet i regjeringen. VG.no er ett eksempel på en nettavis som omtaler saker.

Liberaleren er ikke overrakset, og denne saken er bare èn av mange bevis. Politikerne er tross helt vanlige borgere, med noen styrker og noen svakheter. Derfor er det galt at vi har laget et system der disse borgerne tar beslutninger som får store konsekvenser for hver enkelt av oss.

Politiske reguleringer fungerer ikke. Politiske inngrep har store konsekvenser for personlig frihet, og en rekke bivirkninger som altfor sjelden blir nevnt i stortingsdebattene. La hver enkelt borger få makt og frihet til å styre over eget liv. Gi oss et system der politikerne behandler færre saker.

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Han derre
Han derre
11 years ago

Demokrati er helt bra til noen mener det motsatte av deg, da er det bedre å favorisere en totalitær stat.

Leirbag
Leirbag
11 years ago

“Flere aviser har i dag store oppslag på at regjeringen ikke skjønte hva som ble foreslått da forslaget om å innføre en avgift på biodiesel ble behandlet i regjeringen.” Dette er tull ifra ende til annen. Selvsagt visste de hva som ble foreslått, dette handler derimot om at SV/SP har solgt sjela si til et dominant AP som ville ha denne avgiften. Det var veldig enkelt, AP ville innføre, de andre ville ikke, men de ville like fullt ut være med på maktens sentrum videre så de gikk med på det. Deretter startet de å koke ihop ideer om hvordan… Read more »

Jan Tønnessen
Jan Tønnessen
11 years ago

Velg “liberalt” forbruk. Dvs forbruk som ikke staten kan utnytte spesielt. Etterspør motorer som går på vegetabilsk olje. Kjør på billig matolje (cakr 10.- liter) med noe innblanding av whith spirit(10%) for å ikke bli for tykk ved lave temperaturer. (w spirit er ikke merket for avgiftsuntak). Volkswagen L1 med forbruk under 0,15 liter pr mil blir ikke mye melkeku for staten. Mas på Møller Norge for å få bilen fram og markedsført i Norge.Ferier i utlandet eller med seilbåt. Unngå områder i Norge med stor arbeidsinnsats og avgifter. Handle lokalt da slike varer ofte undraes avgift og skatt. Ta… Read more »

robert
robert
11 years ago

Fra Wikipedia: I noen utviklingsland har produksjon av biodiesel ført til at matvarer har begynt å bli dyrere. Grunnen er at i bestemte strøk, som for eksempel i Mexico, er store landbruksflater blitt omstilt fra matvareproduksjon til drivstoffproduksjon, og dermed er matvareproduksjonen blitt mindre. Dette gjelder riktignok ikke bare biodiesel, men alle drivstoffer som blir produsert på dyrket mark. Videre har det blitt pekt på at B2 og B5 inneholder henholdsvis 98% og 95% petroliumsbasert diesel. Utover i 2008 kom stadig flere advarsler mot økt bruk av biodiesel. FN organisasjonen FAO kom på banen, og statsminister Gordon Brown i Storbritannia… Read more »

Fra Liberalerens arkiv

 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?
  Økonomisk vekst, sysselsetting, industrialisering, innovasjon og bosetning er del av bærekraftsmålene. Hva betyr det? Og hva med ulikhet og barnearbeide? Del 3 i en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
  Det retoriske trikset "motte and bailey" er ikke så kjent, men populært i bruk. Kunnskap er makt!
 • Gi en liten gave til LiberalerenGi en liten gave til Liberaleren
  Vi trenger Liberaleren som et sterkt talerør for den liberale høyresiden. Her er en mulighet til å hjelpe oss.
 • Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?
  Klima og miljø er del av bærekraftsmålene. Hvordan skal dette samle menneskeheten? Og hvordan var det nå med rettsstaten? Siste og fjerde del av en artikkelserie om bærekraftsmålene – med en oppsummering.
 • Mangfold versus enfoldMangfold versus enfold
  Markedet skaper mangfold og politikk skaper enfold. Hva vil du velge?
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger