Ukategorisert

Hasj er mer akseptert enn før

Hvis legaliseringstanken har gjort hasj mer akseptert enn det var før, har budskapet fra Liberaleren og liberalister for øvrig hatt en misjon.

Det er Trønder-Avisa som har en artikkel om holdninger til hasj. Ungdommer som journalisten har snakket med, mener hasj er den nye hjemmebrent.

Narkotika kommer til å bli mer og mer akseptert, uansett hva politikerne mener. Frihet over egen kropp er viktig for mange borgere, og legalisering av narkotika vil tvinge seg frem. Dessverre går prosessen så altfor sakte.

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Petter
Petter
12 years ago

Nå som alle har tilgang til internett er folk mye bedre rustet til å finne ut av sannheten selv. Etterhvert som vi får mer erfaring med rusmidlene gjør folk seg opp en mening selv også, etter å ha prøvd dem. Ofte er spriket mellom det folk opplever og myndighetenes offisielle linje ganske stort, men spesielt stort når det gjelder hasj. Fortsatt har mange av distriktsavisene (spesielt) en veldig gammeldags og lite liberal vinkling. Men i denne artikkelen skinner det jo gjennom at hasj er i ferd med å bli akseptert på linje med alkohol. Jeg tviler litt på at statistikken… Read more »

Petter
Petter
12 years ago

@Bjørn-Magne En ting jeg gjerne vil høre mer om er hvorfor du mener at en norsk Vinmonopol-modell for legalisering ville vært negativt for narkotika, og hva du mener ville fungert best, og hvorfor. Jeg er forsåvidt enig i at hasj og vin kunne vært solgt i vanlige butikker, men jeg er mer usikker på de harde stoffene. Mener du de kunne vært solgt fritt på apoteket? Det kan godt hende du har rett, at dette ville vært den beste modellen. Folk flest misbruker ikke narkotika selv om det er tilgjengelig. Allikevel tror jeg ikke det er realistisk å få med… Read more »

Petter
Petter
12 years ago

@Bjørn Magne Jeg tror faktisk at det ikke er slik at helvete hadde brutt løs om man innførte det du ønsker – fritt salg uten reguleringer. Om det hadde vært ideellt med reklame for heroin i blader o.l. er en annen sak, men det er nok ikke slik at et flertall hadde valgt å ødelegge seg selv bare fordi det er lovlig. Mye av frykten til de som ønsker nulltoleranse er nok ubegrunnet. Det fungerte jo på 1800-tallet, da narkotika stort sett var helt uregulert. Noen trenger opium også, krigsskadde bl.a. Mange av de som kjøper heroin i Oslo er… Read more »

Petter
Petter
12 years ago

@Bjørn Magne La meg peke på noen svakheter ved de norske ordningene, så kan du si om det er noe å tilføye. Jeg har kikket i en del statistikk, og det virker som de skandinaviske landene er blant få land som ikke fører statistikk over «binge drinking» dvs. andelen av de som drikker som drikker seg fullstendig kanakas. Dette kan være et forsøk på å skjule de svake punktene ved vinmonopolordningen. Det de fokuserer på her hjemme er antall liter ren alkohol, som om det skulle være et mål for suksess, men det mener de jo bestemt…There are lies, damn… Read more »

Petter
Petter
12 years ago

@Bjørn Magne Jo mer jeg tenker på det, jo mer tror jeg du har rett. Stoffene vil regulere seg selv. Det som vil skje er at folk vil vite hvordan de skal bruke og ikke bruke dem etterhvert som samfunnet blir mer vant med dem. Det har vi jo gjort med alkohol. Det er livsfarlig, og folk vet godt at de dør hvis de drikker for mye. Når man ser at sopp er noe som brukes sjelden til religiøse formål, og at det på mange måter regulerte seg selv i Japan og Nederland og i de tradisjonelle samfunnene det ble… Read more »

Fra arkivet