Ukategorisert

LO i Oslo sier nei til datalagringsdirektivet

LO i Oslo tar personvernet på alvor. Styret har vedtatt uttalelsen Stopp datalagringsdirektivet.

Uttalelsen vedtatt på styremøtet 9. november 2009:
Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil av personvernmessige hensyn gå mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. SVs og SPs statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken,” står det i regjeringens plattform også kalt Soria Moria II.

Trafikkdata er opplysninger som genereres automatisk ved bruk av elektroniske kommunikasjonsnettverk, blant annet hvem som ringer til hvem og når. Datalagringsdirektivet forplikter medlemslandene til for eksempel å registrere opplysninger om tid og sted for kommunikasjonen, hvem som foretok kommunikasjonen, og hvilke telefonnummer eller IP-adresser som er benyttet.

I dag registrerer norske teleselskaper en rekke slike opplysninger med den begrunnelse at slik lagring sikrer at kommunikasjonen teknisk sett kan gjennomføres og underlegges fakturering. Også i Norge kan de lagrede data brukes for kriminalitetsbekjempende formål, dersom politiet får innsyn med hjemmel i straffeprosessloven. Politiet har etter de svært liberale norske regler hatt tilgang til en relativt begrenset mengde trafikkdata. For eksempel lagres ikke e-postkommunikasjonsdata, opplysninger om internettaksess eller posisjoneringsdata (hvor man befant seg da samtalen fant sted) systematisk i dag.

Datatilsynets leder Georg Apenes har sagt følgende om dette direktivet: «Datalagring i dette omfanget er som å konservere høystakker i tilfelle det skulle vise seg å være en nål i en av dem.» Regjeringens egen personvernkommisjon har slått fast at direktivet vil få alvorlige konsekvenser for personvernet. Alle datatilsyn i Europa har trukket samme konklusjon.

LO i Oslo krever at datalagringsdirektivet ikke blir implementert i norsk rett.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer