Ukategorisert

Å øke skattene er et usedvanlig dårlig forslag

Fagforeningspampene ønsker økt skatt, og vil ha en diskusjon om økt skattenivå etter valget i 2013.

Det er Dagsavisen som skriver at Jan Davidsen, leder i Fagforbundet, er misfornøyd med at regjeringen har lovet å holde skatten på dagens nivå de neste fire årene.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over borgerne. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

Jan Davidsen vil la politikerne ta mer av dine penger!
Jan Davidsen vil la politikerne ta mer av dine penger!

Politikere som ønsker høyere skatter bør gi velgerne beskjed om det i god tid før valget i 2013. Ingen politikere som ønsker et høyt skattenivå fortjener stor oppslutning ved valg.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer