Ukategorisert

Nytt angrep på personvernet – Prüm

Norge har skrevet under Prüm-avtalen. Det betyr at EU snart kan søke opp opplysninger om mange norske borgere.

Avtalen ble undertegnet av justisminister Knut Storberget og Sveriges justisminister Beatrice Ask.

Når EUs Prüm-regelverk blir gjeldende får politimyndigheter tilgang til opplysninger om DNA og fingeravtrykk. I tillegg vil man få direkte tilgang til alle statenes kjøretøyregistre. Tilgangen til nasjonale registre for DNA, fingeravtrykk og kjøretøy vil skje gjennom et nasjonalt kontaktpunkt hvor det kun gis beskjed om man får treff eller ikke, ifølge Justis- og politidepartementet.

Politiet i mange land roper hele tiden på bedre rammevilkår for å bekjempe kriminalitet. Som regel hører myndighetene på politiet, uten at det gir store utslag på statistikkene. Taperen er personvernet som for tiden har dårlige kår i Europa.

Mest lest

Arrangementer