Ukategorisert

Statsbudsjettdiskusjonene avslører politikerne

Da har landet et budsjett for 2010. Det er minimale forskjeller mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene. Vi har en grå masse politikere som tenker relativt likt i den økonomiske politikken.

Det skiller noen få milliarder kroner mellom partiene. Noen få milliarder kroner i statsbudsjettsammenheng er det samme som nyanser. Hadde det ikke vært for spillet om biodiesel, ville debatten i Stortinget vært gørr kjedelig. Alle på Stortinget ønsker en stor stat, og alle politikerne vil finansiere den gigantiske staten med et høyt skattenivå og mange avgifter.

Når fremskrittspartipolitikerne forteller borgerne at de vil inn i regjering for å forandre Norge, er det lite i budsjettforslaget for 2010 som ville gitt radikale endringer.

Norge har et budsjett for 2010, men budsjettet gir lite frihet til borgerne.

Mest lest

Arrangementer