Ukategorisert

Elevene blir dårligere i matte

Norge bruker mer skattefinansierte penger på utdanning, men resultatene står ikke i stil med innsatsen.

Den internasjonale studien TIMSS Advanced, viser dårligere resultat for elever med full fordypning i matematikk og fysikk i videregående opplæring sammenlignet med resultatene på 1990-tallet.

I matematikk skårer norske elever under gjennomsnittet sammenlignet med andre land i studien. Selv om det har vært en tilbakegang i fysikk, presterer norske fysikkelever fortsatt bra sett i forhold til elever i andre land, ifølge Utdanningsdirektoratet.no.

Norske politikere pøser på med skattefinansierte penger i utdanningssektoren og vedtar ulike reformer. Likevel blir forblir resultatene dårlige sammenlignet med andre land. Det er på tide med et nyttekostregnskap i utdanningspolitikken.

Mest lest

Arrangementer