Ukategorisert

Datatilsynet 30 år – gratulerer!

Idag er det nøyaktig 30 år siden Datatilsynet startet sin virksomhet, med Helge Seip som direktør. I 1989 overtok Georg Apenes direktørvervet. Datatilsynet skal passe på at Personopplysningsloven overholdes. De siste par årene har Apenes og de øvrige ansatte hatt mer enn nok å gjøre. Ikke minst gjelder dette risikoen for at EUs datalagringsdirektiv skal bli innført i Norge. Avgjørelsen faller i løpet av 2010.

Datatilsynet mangler overhodet ikke oppgaver. Det er dessverre ingen fare for at tilsynet skal bli overflødig med det første. Enten det gjelder kobling av offentlige registre slik at staten skal få mest mulig informasjon om oss samlet på ett sted, kameraovervåkning på stadig flere steder, krav om personnummer i utide, og manglende forståelse for at individet har rett til en sfære der ingen – selv ikke med loven i hånd – skal ha innsyn.

For å holde deg oppdatert over Datatilsynets arbeid og personvernets karrige kår kan du abonnere på nyhetsbrevet tilsynet gir ut.

Den store utfordringen både for Datatilsynet og alle andre som er opptatt av personvern vil i 2010 være spørsmålet om EUs datalagringsdirektiv skal bli innført i Norge. Georg Apenes, som har et eget anneks på tilsynets hjemmeside, har karakterisert direktivet som «totalitært svermeri».

Apenes var tilstede da «Stopp Datalagringsdirektivet» ble stiftet 03.november ifjor.

Vi føler oss trygge på at vi kommer til å merke Datatilsynets tilstedeværelse i den offentlige debatt også i jubileumsåret. Til ergrelse for velmenende formyndere, til glede for oss som ønsker en privat sfære.

Gratulerer med dagen!

Mest lest

Arrangementer