Ukategorisert

Stortingsrepresentanter engasjerer seg

På Stortinget blir det, onsdag 20. januar, dannet en støttegruppe for den cubanske journalisten Normando Hernández González og andre politiske fanger på Cuba.

Om lag 20 stortingsrepresentanter har foran stiftelsesmøtet sluttet seg til støttegruppen.

I 2009 fikk Normando Hernández González Ytringsfrihetsprisen av Den norske Forfatterforening. González soner en dom på 25 års fengsel for ha skrevet kritiske artikler om Cubas skolesystem og helsevesen, artikler han har publisert i utlandet.

Måtte denne gruppen få hundre prosent oppslutning på Stortinget!

Mest lest

Arrangementer