Ukategorisert

Krise for mange organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet minner om at barn og ungdommer under 15 år ikke har lov til å selge lodd.

Du leste riktig; barn og ungdommer under 15 år har ikke lov å selge lodd, ifølge forskrift til lov om lotterier § 6 nr 7.

Aldersgrensen begrenser friheten til ungdommer som er aktive i idrett- og kulturlivet. Selv om mange er unge, er de i stand til å bestemme om de vil selge lodd eller ikke. Reguleringen gir aktørene i kulturlivet redusert mulighet til å tjene penger, penger som i stor grad blir brukt på aktiviteter for barn og ungdommer. Uten at idrettslag har inntekter, vil aktiviteten stoppe opp. Lotteri er en stor inntekt for mange organisasjoner i idrett- og kulturlivet.

Mest lest

Arrangementer