Ukategorisert

Likestillingspanelet

I dag har barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV), etablert et likestillingspanel. Forhåpentligvis blir panelet et nytt supperåd som ikke får gjort større skade i et samfunn som allerede er overregulert.

Likestillingspanelet består av 31 kvinner, og panelet blir ledet av Loveleen Brenna. SV-politikeren Kirsti Bergstø er nestleder.

Moderne borgere foreslår nedleggelse av Likestillingsombudet, slik Nils August Andresen har gjort hos Minerva. Regjeringen svarer med å etablere et gigantisk supperåd som skal jobbe med saker som sosialdemokratiske politikere har jobbet med i mange år. Smør på flesk! Måtte arbeidet til likestillingspanelet kunne skrives på et sigarettpapir med stor tusj når panelet sluttfører sitt virke.

Mest lest

Arrangementer