Ukategorisert

Hva svarer Eirin Sund (Ap) på?

Vet ikke Aps stortingsrepresentant Eirin Sund hva datalagringsdirektivet er? Eirik Faret Sakariassen i Sosialistisk Ungdom Stavanger har forbilledlig stilt lokale stortingsrepresentanter spørsmål om holdningen til datalagringsdirektivet.

Spørsmålene Sakariassen stilte var:

«Mine spørsmål er enkle:

– Når direktivet kommer opp til votering: vil du da stemme for
– om ja: hvorfor?

(Det er sannsynlig at ditt svar vil bli publisert og/eller gjengitt)»

Man skulle tro at dette var enkle spørsmål å svare på. Han har fått svar fra Høyres Bent Høie og Arve Kambe.

Svaret fra Sund er efter min mening oppsiktsvekkende:

«Takker for mail fra deg – jeg skal sjekke med departementet når saken kommer til stortinget, da jeg ikke kjenner til dette ennå.»

SPs stortingsrepresentant Geir Pollestad mener imidlertid at svaret ikke er spesielt oppsiktsvekkende: «Hun svarer vel ikke på noe annet enn at hun ikke vet når saken kommer til stortinget. Var det noen som kunne svare på det? Men ser at svaret kan tolkes på en morsom måte ja.»

Hvis Pollestad har rett svarer Sund på noe annet enn hva hun blir spurt om. Ikke utypisk politikersvar. Men merk at hun skriver at hun ikke kjenner til dette ennå. Er det når saken kommer til Stortinget hun ikke kjenner til, eller er det hva datalagringsdirektivet er for noe?

Stortingets arbeide er organisert slik at representantene sitter i en komité, og jobber med sakene fra denne komiteen. Noen engasjerer seg i tillegg spesielt i saker som angår hjemfylket deres. Andre brenner for spesielle saker, som EU-motstand, eller Tibet.

Eirin Sund kunne svart at hun ville avvente høringen om departementets utredning, eller Aps gruppebehandling av saken. Men hun svarte altså at hun «ikke kjenner til dette ennå.»

Er det slik det er fatt i Aps stortingsgruppe er det ikke rart Ap gjennom Soria Moria II-dokumentet tok stilling for direktivet, uten noen synlig debatt i Aps organisasjon på forhånd..

Honnør til Eirik Faret Sakariassen for hans personlige DLD-bloggaksjon. Måtte flere gjøre det samme, uansett om de har blogg eller ikke. Det er bare å sende epost til spesielt Høyres og Aps stortingsrepresentanter – enten fra eget fylke eller hele gruppen. De trenger å bli minnet på at denne saken er høyaktuell, og at deres holdning til direktivet vil bli efterlyst. Det er lov å tenke selv, uansett om man representerer et av de større partiene på Stortinget.

Mest lest

Arrangementer