Ukategorisert

Høyre vil forenkle Norge

Hvis Høyre virkelig vil redusere byråkratiet, må partiet fronte en politikk med sterkere fokus på eiendomsrettigheter. Hver borger må få bestemme på egen eiendom!

Byråkratiet koster næringslivet nesten 60 milliarder kroner i året, en rapport som BT.no omtalte sommeren 2009. Mange politikere har gått til valg med løfter om reduksjon i byråkratiet. Ingen har i moderne tid oppfylt løftet.

Nå er det Høyre som prøver. Stortingsgruppen har nedsatt et eget utvalg, ledet av stortingsrepresentant Arve Kambe. Utvalget som skal jobbe med å frigjøre økonomisk handlingsrom for vekstfremmende investeringer, og skal ta initiativ til reformer. I tillegg skal utvalget bidra til å synliggjøre at det er mulig å bruke skattebetalernes midler mer effektivt, slik at premisset om at all politikk er et valg mellom velferd og skatt blir avslørt som feilaktig.

Å redusere offentlige kostnader og byråkrati er enkelt, men for å få det til må politikerne ønske et systemskifte. Mer frihet og ansvar til borgerne og mindre stat er løsningen. Om Høyre tør å være drivkraften for et annerledes Norge, er mer tvilsomt; dessverre.

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
tthoro
tthoro
11 years ago

Det er tragisk at det i norsk politikk ikke er et eneste (Stortings-)parti som i praksis er villig til å redusere landets ufattelig store offentlige sektor.

Fra Liberalerens arkiv