Ukategorisert

Per Kristian Foss mot Oslo-resolusjonen

Tidligere nestleder i Høyre, Per Kristian Foss, til hørte mindretallet da et stort flertall på Oslo Høyres årsmåte sa ja til bruke veto mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del norsk lov.

Efter at Oslo-laget gjorde sitt vedtak skrev Liberaleren en epost til lagets fire stortingsrepresentanter:

«Liberaleren har registrert at Oslo Høyres årsmøte har vedtatt en resolusjon om å si nei til datalagringsdirektivet, og bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen for å stanse direktivet fra å bli innført som norsk lov.

Du er sikkert kjent med at med den samme holdningen i Venstre, SV, Sp, KrF og FrP kreves 10 representanter fra Høyre eller Ap for å hindre direktivet i å bli vedtatt.

I denne sammenheng har jeg noen spørsmål om din holdning:

1. Stemte du for eller mot resolusjonen på Oslo Høyres årsmøte?

2. Hvis flertallet i Høyres stortingsgruppe lander på et ja til direktivet, vil du da følge dette vedtaket, eller årsmøtevedtaket i Oslo Høyre?»

Nikolai Astrup og Michael Tetzschner stemte for resolusjonen, mens Per Kristian Foss var blant de 34 som stemte mot at resolusjonen skulle vedtas. I tråd med partileder Erna Solbergs ønske.

Ine Marie Eriksen Søreide har ikke besvart Liberalerens henvendelse.

Hverken Astrup, Tetzschner eller Foss mener det er riktig å besvare Liberalerens 2.spørsmål nå.

Mest lest

Arrangementer