Notiser

Nei til ny overvåkningslov

Aldri før har Norge brukt vetoretten sin mot et direktiv fra EU. Datalagringsdirektivet viser at tiden er inne. Det mener Studvest.no.

Studvest kommer ut hver onsdag i et opplag på 8500. Studvest er gitt ut av Velferdstinget i Bergen, som står uten redaksjonelt ansvar. Studvest er en partipolitisk nøytral avis.

Mest lest

Arrangementer