Ukategorisert

Et innlegg om skatteforvaltningen

Statssekretær Roger Schjerva holdt et innlegg om skatteforvaltningen på årsmøtet i Skatteetatens Juristforening.

Hele innlegget handler om skatt, skatteinnkreving og organisering av Skatteetaten. Statssekretæren mener Norge har et velfungerende system.

Hele innlegget er publisert på Regjeringen.no.

Sannheten er at Norge har et komplisert skattesystem, et system som er så vanskelig og detaljert at de som er ansatt i Skatteetaten sliter med å henge med i svingene.

I 2005 foretok NRK en undersøkelse på en del ligningskontor. Nesten 40 prosent av svarene fra daværende skatteetaten, ble betegnet som gale svar.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
12 years ago

Kan være, men sammenlignet med mange andre land tror jeg vi har et middels enkelt system og velfungerende skatteetat. Neste spørsmål er hvor komplikasjonene kommer fra (skattereformen i 1992 førte jo til en vesentlig forenkling). Svaret er nok i stor grad politisk press og kompromiss.

Mons
Mons
12 years ago

Bare fordi det er verre andre steder betyr ikke at det er noe bra i Norge.

Konrad
12 years ago

Poenget er at skatt og avgift aldri blir helt enkelt. Spørsmålet blir hvor enkelt det er mulig å få det, dermed er en sammenligning med andre land relevant. Dessuten er det flere dimensjoner her, en ting er reglene som sådann en annen ting er hvor godt etaten fungerer og hvor lite korrupt den er.

Skattereformen i 1992 innebar en klar forenkling, klattingen i ettertid har komplisert tingene.

Fra arkivet