Ukategorisert

Trondheim AP: Nei til datalagringsdirektivet

Trondheim Arbeiderparti sagt nei til datalagringsdirektivet.

150 medlemmer var tilstede da leder Rune Olsø åpnet årsmøtet, lørdag 13. februar.

Vedtaket
Trondheim Arbeiderparti mener at regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet. Selv om vi har en viss grad av forståelse for begrunnelsene for å lagre datatrafikk, mener vi at det foreslåtte direktivet er en venstrehåndsforslag, i en sak som krever en nennsom hånd.

Forslaget som det foreligger utgjør en vesentlig trussel mot personvernet, et vern som allerede utsettes for et enormt press. Den stipulerte gevinsten i forbindelse med politietterforskning rekker ikke opp mot den usikkerheten en slik overvåkning av norsk datatrafikk innebærer, gjentatte tilfeller har vist hvor sårbar sikkerheten rundt de allerede eksisterende lagrene med personopplysninger er.

Trondheim Arbeiderparti krever at regjeringen sier nei til datalagringsdirektivet, og at sikring av elektroniske beviser forbeholdes personer under etterforskning, ikke uskyldige sivile.

Mest lest

Arrangementer