Ukategorisert

Venstre-lag mot datalagringsdirektivet

At Venstre er mot at EUs datalagringsdirektiv skal innføres, er ingen nyhet. Men i politikken skal standpunkter gjentas og markedsføres. To av Venstres fylkeslag har tatt denne delen av politikken på alvor.

I helgen vedtok fylkesårsmøtene i Akershus Venstre og Nord-Trøndelag Venstre resolusjoner, som anbefaler at datalagringsdirektivet ikke innføres i norsk lov.

Vedtaket fra Akershus finner du her.
Vedtaket fra Nord-Trøndelag finner du her.

Mest lest

Arrangementer