Ukategorisert

Organisasjonen Tobakksfritt- en sovende bjørn

Tobakksfritt har ikke fulgt godt nok med dersom organisasjonen mener det har skjedd lite med tobakkspolitikken den siste tiden.

Fra 1. januar måtte utsalgsstedene skjule tobakksvarene, en sak Liberaleren har omtalt flere ganger. Reguleringen innskrenket eiendomsrettighetene og ga mange aktører i næringslivet betydelige kostnader.

Nå ønsker organisasjonen Tobakksfritt endringer av tobakkspolitikken med redusert tilgjengelighet og økt aldersgrense. Aftenposten.no har omtale av forslagene fra “fanatikerne”.

Gjengen i Tobakksfritt fortjener en betegnelse; formyndere!

Tags:

Mest lest

Arrangementer