Notiser

Snoen med bibeltime

Jan Arild Snoen har en bibeltime for leserne på Minerva. Fornøyelig ettersom bibelen er hellig for mange av de som nå kritiserer radikal islamisme.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Weedar
Weedar
12 years ago

Men Bibelen har ikke samme plass i kristendommen som Koranen har i Islam. Koranen er for en muslim den fullkomne åpenbaring av Guds vilje, diktert av Gud. I Kristendommen kom ikke Guds selvåpenbaring dalende ned fra himmelen i form av en fullkommen bok. Den fullkomne åpenbaring av Gud er i kristendommen en PERSON, Jesus, ikke en bok. En person som forøvrig aldri skrev ned så mye som en setning med hellig skrift.

Så dersom en skal sammenligne de to religionene med hverandre, så er Koranen for en muslim hva Jesus er for en kristen…

Fra arkivet