Ukategorisert

Vi kommer ikke til å følge noen bloggplakat!

Liberaleren har i sin plattform at medstrømsmedias Vær Varsom-plakat ikke følges av oss. Nå dukker det opp tilsvarende retningslinjer for bloggere. Vi kommer heller ikke til å følge den såkalte bloggplakaten.

Bloggere som Voe, Ida Wulf og Lars J. Tangen har fått forbrukerombud Erik Thon til å efterlyse en vær varsom-plakat for bloggere. Thon er kritisk til produktplasseringen hos de såkalte rosabloggerne. I en artikkel skrev NRK-Nyheter på sin nettside: «De mest populære tenåringsbloggerne har en stor tilhengerskare og
sterk påvirkningskraft, og dette har enkelte næringsdrivende skjønt å
benytte seg av.»

Og videre:» De mest populære bloggerne overøses av gratis produkter og tjenester som de omtaler. Dette reiser problemstillinger rundt til urimelig påvirkning, kjøpepress og skjult markedsføring, mener forbrukerombudet.»

Thon var positiv til tanken på en vær varsom-plakat. Også generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund støttet tanken. Dagbladet omtalte Thons tanker.
Rosabloggerne
er et fenomen i fenomenet. Blogging har virkelig tatt av i Norge, og det vrimler av bloggere. Selv om mange blir døgnfluer er det også overraskende mange som blir værende. Som er verdt å lese. Nærmest uansett hva man som leser interesserer seg for, finner man sannsynligvis en blogg om emnet.

Jeg vet ikke om det finnes noen definisjon på rosabloggere, men jeg vil forsøksvis påstå at det er bloggere som ikke handler om politikk eller andre spesifikke emner, men som er skrevet av unge personer og omhandler deres liv og interesser. Mange av disse bloggene preges av at de omtaler produkter de bruker eller har testet ut. Minner meg litt om den gamle Torstein Bieler-sangen «Ute til lunch» som ble forbudt spilt i NRK. Teksten lød at «dette ækkke promotion, det ække reklame. Jeg skriver om det som har skjedd meg, og navna må jeg jo ha med.» Navnene var produktnavn som Peppes pizza, DNC og Norges Bondelag.

Hvordan ser så Rosabloggerne selv på produktplasseringen de medvirker til? «Etter at jeg fikk så mange lesere har jeg også fått tilsendt en del produkter, men jeg har aldri skrevet om produkter jeg ikke har likt. Jeg har heller aldri latt meg påvirke til å skrive noe jeg ikke kan stå for selv» skriver Voe i en bloggpost med tittelen «Meningene mine er ikke til salgs.»

Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten beskriver rosabloggerne slik: «- Voe er nemlig den kule venninnen. Hun du selv aldri får når du er 14,»

Rosabloggerne har fabelaktige trefftall. Om leserne er flyktig besøkende eller ikke spiller liten rolle når man har lesertallene er større enn for omtrent hvilken som helst av de ordinære nettavisene. Når leserne er den kjøpesterke og lettpåvirkelige aldersgruppen tenåringer sier det seg selv at disse bloggerne blir interessante for kommersielle interesser.

Liberaleren dømmer hverken rosabloggerne eller dem som ønsker reklame eller produktplassering i denne nye kanalen for påvirkning.

Forslaget til bloggplakat
henvender seg både til bloggeren, til leseren, og til annonsøren. Forslaget, som er utarbeidet av Thomas Moen har sammen med Rafiq Charania, virker grundig og gjennomtenkt.

Moens holdning er klar. I intervjuet med NRK sier han: «- Mange bloggere blir kynisk utnyttet av annonsører. Spesielt unge som ikke har erfaring med sponsorer og annonsører risikerer å bli ofre store annonsører som vil tjene penger på bloggere som er populære blant leserne. Jeg har sett et stort behov for noen retningslinjer om hvordan folk skal forholde seg til kommersielle budskap og blogging generelt,»

Du finner Moens forslag til bloggplakat her.

Liberaleren avviser en bloggplakat
På «Redaksjonell linje» hos Liberaleren står det å lese: «Liberaleren opererer ikke innenfor rammene av pressens “vær varsom”-plakat. Vi er uavhengig av det etablerte Medie-Norge! Det betyr imidlertid ikke at alt er lov på Liberaleren. Våre artikler skal være troverdige, basert på fakta og etterrettlige. Kilder skal oppgis der vi låner stoff og siterer andre nyhetskilder.»

Hvorfor kan ikke Liberaleren følge forslaget til bloggplakat? Dét vi skriver bryter med innholdet i det første punktet: «Du som blogger har krav og rett til å skrive om hva du vil så lenge du følger norsk lov.

Liberaleren er uenig i norsk lov på mange punkter, og jeg oppfordrer folk til å bryte norsk lov, der bruddet ikke skader andre enn deg selv. Jeg er som kjent tilhenger av sivil ulydighet.

I pkt. 2 påpekes det at jeg som blogger å «har et ansvar for å være ærlig og transparent må ikke ha meningene dine til salgs»

Nå er det ikke noe stort problem på Liberaleren. Vi er prinsippfaste, våre meninger er så langt unna det som er mainstream et vi neppe oppfattes å ha solgt oss. Men om så var? Om noen tar seg betalt for å skrive om et produkt, om et sted, eller om en reise (som den svenske folkevalgte Frederick Federley)? Jeg må tilstå at jeg oppfatter mye reklame som hjernedød. Mye journalistisk arbeid fremstår som helt ukritisk. F.eks bil- og reisereportasjer. Og mange journalister kan umulig ha sjekket fakta om det de skriver.

Min mening er at mange bloggere skriver utrolig mye bedre enn vanlige journalister. Mer variert språk, mer vittig, mer underfundig, mer filosoferende – og mer ekte. Om disse velger å bruke sine kunster til å omtale produkter og tjenester – uten at kvalitetene den enkelte blogg forsvinner – ja, da tror jeg at reklame blir en fest. Bedre enn idag skal det ihvertfall ikke mye til at reklamen blir.

Samtidig er det klart at de som er bekymret for såkalte «kommersielle krefter» vil bli frastøtt av meningen jeg uttrykker i avsnittet over. Reklame skal ikke være en fest. Saklig produktinformasjon er til nød greit.

Punkt 6 og 7 går rett til kjernen av deres syn:

«- Du som blogger er veldig interessant for kommeriselle aktører, og viktig at du ivaretar din integritet slik at din troverdighet aldri står på spille.

– du som blogger må tenke på at du har et spesielt ansvar hvis du har mange unge lesere, og det er desto viktigere at dine meninger ikke er påvirket av kommersielle krefter.»

Disse punktene omtaler hva jeg vil kaller retten til å inngå frivillige avtaler. Hvis Voe, Ida Wulf eller Lars J. Tangen inngår avtaler med produsenter av sminke, klær eller kaffeprodukter, er det deres sak. Om de opplyser leserne om det eller ikke, er deres sak.

Den bevisste borger
er et ideal for Liberaleren. Vi tror at folk lever best når de tar ansvar for sitt eget liv. Når de er seg bevisst kreftene som påvirker deres liv, og tar stilling til om de er komfortable eller ukomfortable med påvirkningen, eller om de vil gjøre noe med dette.

Noen hevder at de ikke lar seg påvirke av reklame. De kjøper bare de mestselgende produktene på grunn av kvaliteten. Det er et helt greit standpunkt. Andre vet ikke at de blir påvirket av reklamen, fordi de ikke vet hvordan reklame virker. Produktplassering er blitt et begrep. Det er ikke en reklameplakat eller film, men en person i en TV-serie eller film som bruker et spesielt produkt. Akkurat som du og jeg gjør det. Du snakker sikkert med venner og kolleger om erfaringene dine med konkrete produkter. Og anbefaler – eller det motsatte.

Alt dette er en del av det å være voksen. Å ta selvstendige valg. At den oppvoksende slekt blir seg dette bevisst er en del av utviklingen. Bloggene bør være utmerket som objekt til bruk i undervisningen. Både når det gjelder språk, kultur og samfunnskunnskap. Da lærer de unge å analysere, å forstå, og til syvende og sist til å ta stilling.

Det nye og opprørske mot det etablerte og velprøvede
Etablerte medier får statsstøtte. Mange av dem som jobber der er utdannet ved institusjoner med godkjentstempel fra offentlige myndigheter. Mediene har laget sine egne régler og institusjoner. Sin egen æreskodeks. Likevel løper de efter leserne med overskrifter de tror skal selge flere aviser, slik at det synes på bunnlinjen. NRK skal være reklamefri, men til stadighet får vi høre innannonsering som lyder «Dette programmet er sponset av..».

Bloggerne er ikke utdannet for formålet. De får ikke statsstøtte. De skriver om det som interesserer dem, uansett hvor stor eller liten leserskare det gir. Men de fleste vil nok helt sikkert ønske at både bloggen og emnene får mer oppmerksomhet. Det er helt naturlig.

Blogging kan være helt gratis. Men det kan ta tiden din. Det er isåfall et helt frivillig og selvstendig valg.

Både etablerte medier og såkalte kommersielle interesser forsøker å forholde seg til fenomenet blogging. Etablerte medier vil interagere med bloggerne, eller lokke dem til seg for kortere eller lengre tid.

Jeg har selv akseptert dette. Både med og uten betaling. Jeg fikk betalt av Dagbladet for å blogge under valgkampen ifjor. Men blogget for langt mer enn jeg fikk betalt for. jeg var helt åpen om at for meg (og Liberaleren) var Oppviglerbloggen en kanal for få Dagbladets lesere interessert i budskapet til Liberaleren. NA24 betaler meg ikke, men min motivasjon for å si ja er akkurat den samme; å skrive der gir potensiale for å utvide Liberalerens leserskare. Vil det gi Liberaleren inntekter til å betale for domenet? Neppe. Blir det flere lesere? Forhåpentligvis. Blir disse leserne påvirket av Liberalerens budskap? Forhåpentligvis? Vil det gi et friere samfunn? Forhåpentligvis. Isåfall er vi alle vinnere. Skal vi virkelig gidde å ta oss betalt for dét? Ikke for min del. Å spre gode ideer er utgangspunktet for å skape et bedre samfunn.

Forslaget til vær varsom-plakat for bloggere er å forsøke å presse bloggerne inn i en etablert form. Men de nye mediene er sin spede begynnelse. Synergieffekten mellom etablerte medier, bloggerne på nett, Facebook, twitter og andre tjenester er langt fra utforsket og har neppe funnet sin form. Kanskje finner de mange ulike former. Verden er mer kompleks idag enn for 20 år siden. Dagliglivet også. Det må vi forholde oss til.

I den grad Vær Varsom-plakaten fungerte for de etablerte mediene (det er uenighet om den noensinne har gjort det!) er det slett ikke sikkert at den vil gjøre det for bloggerne. Gamle løsninger passer ikke inn i en ny virkelighet. Bloggerne bør ikke la seg presse inn i en form!

Bloggerne bør si som fysiokratene gjorde i sin tid: La oss være ifred! La oss ta ansvar for oss selv, og ta vare på oss selv. La oss utvikle oss på egen hånd. Det som er levedyktig vil leve, og det som ikke er det vil forsvinne.

Bloggeren HvaHunSa er også kritisk til forslaget.

32 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Thomas
12 years ago

Bra innlegg. Mange ser ut til å ha misforstått og tror at dette er regler og lover alle bloggere må følge, dette er feil. Bloggplakaten skal fungere som råd og veiledning for bloggere som måtte ønske det.

Gullstandard
12 years ago

Hør, hør !

Tankeren
Tankeren
12 years ago

Borgerrettighetsbloggen kommer heller ikke til å følge plakaten, selv om vi tidligere har spurt hva folk tenker rundt dette.

http://borgerrettigheter.wordpress.com/2009/09/07/b%C3%B8r-bloggerne-ha-egen-forening/

RB
RB
12 years ago

Hva er det som gir deg mere rett enn andre til å bryte de norske lovene du selv velger å bryte?

Hvorfor kan ikke da alle bryte alle lover?

Knut Johannessen
12 years ago

Vel talt, Pleym! Det kommer ikke til å bli «hengt opp» noen bloggplakat hos Vox heller.

Ansvarlig
Ansvarlig
12 years ago

Dette må være det verste/beste forsøket på ansvarsfraskrivelse jeg noengang har sett…

Pleym
Pleym
12 years ago

Ansvarlig: Takk for komplimentet!

Ansvarlig
Ansvarlig
12 years ago

Jeg tenkte du ville tenke slik, og det skremmer meg. Noen mennesker burde beskyttes mot seg selv…

Ansvarlig
Ansvarlig
12 years ago

Et spørsmål, om jeg velger å rane og slå deg helseløs, er det også mitt valg? Jeg velger bevisst å bryte norske lover, anbefalinger og moralske satte grenser, så det må være helt greit?

Pleym
Pleym
12 years ago

Liberalismen handler ikke om den sterkestes rett. Det som preger liberalismen mest er ikke-aggresjonsprinsippet. Man slår/skyter ikke på en potensiell handelspartner. En fremmed er en venn du ikke har møtt.

Hvis jeg velger å ikke følge myndighetenes begrensninger på hva jeg kan ta med meg av varer fra utlandet, så er ikke det det samme som å rane deg på gaten, eller slå deg helseløs.

Mons
Mons
12 years ago

@ Ansvarlig, hadde du gidddet å sette deg inn i liberalismen hadde du skjønnt at vold mot uskyldige er stikk i strid med den liberalistiske ideologien. Men det er vel lettere å få fram billige retoriske poeng når man kan se bort i fra fakta.

Ansvarlig
Ansvarlig
12 years ago

Jeg lurer på hvem som ser bort fra fakta her…

Ansvarlig
Ansvarlig
12 years ago

«Disse punktene omtaler hva jeg vil kaller retten til å inngå frivillige avtaler. Hvis Voe, Ida Wulf eller Lars J. Tangen inngår avtaler med produsenter av sminke, klær eller kaffeprodukter, er det deres sak. Om de opplyser leserne om det eller ikke, er deres sak.»
Men å lure folk, det er lov?
Hvorfor skal det være andre lover og regler for deg, enn det er for aviser og TV?
Med en gang du tjener noe på dette, så er du proff og dermed må du følge spillereglene!

Ansvarlig
Ansvarlig
12 years ago

Vold mot andre kan defineres på mange måter, det er ikke nødvendigvis med å slå. Å undertrykke, undergrave og fortelle halvsanheter kan i noen tilfeller også defineres som å forvolde skade mot en annen. Jeg ser ikke helt forskjellen på den «liberalistiske ideologien» som presenteres her og det gjøre som man selv vil på grunn av eget forgodtbefinnende! Dette er egoismen på høygir!

trackback
12 years ago

[…] Jan Omdahl i Dagbladet. Vær Varsom-plakaten for bloggere skaper mer debatt. Også Nettavisen har skapt sin variant av plakaten. Kategori(er): Kort sagt, Media, […]

IL
IL
12 years ago

Ansvarlig skrev:»Jeg ser ikke helt forskjellen på den “liberalistiske ideologien” som presenteres her og det gjøre som man selv vil på grunn av eget forgodtbefinnende! Dette er egoismen på høygir!»

Hvis det å ville la folk få styre sine egne liv er «egoisme», så lurer jeg på hva det å på død og liv ville bestemme hvordan andre mennesker skal få lov til å leve livene sine egentlig er? Jeg har ett eneste liv, og det vil du bestemme hvordan jeg skal få lov til å leve…hvis ikke det er egoisme så vet ikke jeg.

indregard
12 years ago

Jeg forstår at du ikke vil skrive under på plakaten, men slik jeg forstår det kan det likevel være andre bloggere som frivillig vil slutte seg til et manifest der de avviser kommersielt kjøp av redaksjonelt innhold på bloggen sin. Dette er ikke i motsetning til liberalisme. Se på det slik: Å klistre «følger bloggplakaten» er en måte å kommunisere til leseren at det du leser er autentisk. Det styrker merkevaren din — bloggen. Det er naturligvis ikke noe galt i å produsere innhold for en annonsør, men det betyr ikke at det er lurt dersom du søker å oppnå… Read more »

trackback
12 years ago

[…] registrerer at liberalen er imot en slik bloggplakat, må si jeg humrer over at det begrunnes med at det dels er fordi man er for sivil ulydighet. Det […]

trackback
11 years ago

[…] å lage bloggplakat. Det samme har Paul Chaffey gjort. Han har blant annet henvist til innlegget jeg selv skrev her på Liberaleren under runde 1. Det er ingen grunn til å gjenta seg selv. Liberalerens ideal er fortsatt bevisste og opplyste […]

trackback
11 years ago

[…] “Vi kommer ikke til å følge noen bloggplakat!” […]

trackback
11 years ago

[…] ” Når leserne er kjøpesterke og lettpåvirkelige aldersgruppen tenåringer sier det seg selv at disse bloggene blir interessante for kommersielle interesser.” – Per Aage Pleym Christensen i Liberalen.no […]

trackback
11 years ago

[…] organiserte medier går liberaleren langt i å avvise en mulig bloggplakat. De forklarer sin avvisning med at de tror folk lever best […]

trackback
11 years ago

[…] temaet. Etter å ha lest alt fra refleksjoner på  prprat.no, til usedvanlig sterke meninger på liberalen.no, har jeg gjort meg opp min egen mening. bilde hentet fra […]

trackback
11 years ago

[…] er kommet og vi må faktisk ta ansvar for å gjøre medieverdagen bedre og mobbefritt. Det at liberaleren velger å ikke ta hensyn til det nye forslaget er helt greit. Thomas Moen sier selv at det er et […]

trackback
11 years ago

[…] Det er et stort mangfold av bloggere her i landet med forskjellige mål og meninger om blogging generelt og mange skriver kun om sine interesser og sitt liv, de såkalte rosabloggerne som Per Aage Pleym Christensen,  har forsøkt å definere på denne måten i Liberalen.no : […]

trackback
11 years ago

[…] Liberalen.no […]

trackback
11 years ago

[…] om en “bloggplakat” er en del av denne diskusjonen. Les følgende oppslag: Bloggplakaten kommer Vi kommer ikke til å følge noen bloggplakat! Bloggetikk Tanken bak bloggplakaten og kritikken rundt den Når jeg hører ordet blogg Kan man […]

trackback
11 years ago

[…] det står skrevet i liberaleren.no så sa Moen i et intervju med NRK: Mange bloggere blir kynisk utnyttet av annonsører. Spesielt […]

trackback
11 years ago

[…] har satt sinnene i kok hos foreksempel liberalen og på […]

trackback
11 years ago

[…] og dens bakmenn har mottatt mye kritikk. Håkon Haugli skriver på liberaleren.no : “I den grad Vær Varsom-plakaten fungerte for de etablerte mediene (det er uenighet om den […]

trackback
9 years ago

[…] holdning til bloggplakat ble klargjort av oss allerede i februar 2010, i artikkelen Vi kommer ikke til å følge noen bloggplakat! Rett efterpå lenket vi til artikler fra Dagbladet og Nettavisen om samme tema. I november 2010 kom […]

Fra arkivet