Notiser

StoppDLD etablert i Bergen

En av initiativtagerne til Stopp Datalagringsdirektivet, Carl Christian Grøndahl er nyslått leder av organisasjonens lokallag i Bergen. Les mer om stiftelsen og styret her.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
12 years ago

Når maset om DLD er over, uansett utfall, burde dette bli en organisasjon som ikke opphører å eksistere, men en generell organisasjon som jobber for å få fjernet slike lover, mot masseovervåkning, formålsglidning etc. for beskyttelse av privatlivet.

Arne Halvorsen
12 years ago

Der er jo allerede en organisjon jeg skulle tro dekker dette/disse problemområdene: Elektronisk Forpost Norge. Er den på soteseng? Fragmentering av gode krefter er vel ikke bra?

Gullstandard
12 years ago

Hvorvidt EFN representerer gode krefter er jeg ikke overbevist om. De er i all vesentlighet motstandere av eiendomsrett og dens avlegger kontraktsrett.
´

carl christian grøndahl
12 years ago

Hei, og takk for omtale! Ang spørsmålet om å fortsette arbeidet for et bedret personvernet etter at DLD-spørsmålet er avgjort så tror jeg dessverre ikke det er noen god ide. Vi har et enkelt formål, knyttet til å stoppe DLD i norge, og det finner man i våre vedtekter. Som Arne Halvorsen er inne på. Vi har andre som jobber med dette allerede, og ikke minst er det et viktig poeng som Gullstandard utdyper. Her er vi uenig om hva som er bra/dårlig. Det som gjør Stopp-DLD så veldig bra er at det kun er den ene saken som binder… Read more »

Fra arkivet