Ukategorisert

Den kapitalistiske freden

er tittelen på et frokostarrangement i regi av Civita 03.mars.

Slik reklamerer tenketanken for temaet:

«Hvorfor er det så sjelden krig mellom stater i verden? Og hva kan gjøres for å stanse borgerkriger og statlige overgrep mot menneskerettighetene? Forholdet mellom demokrati og fred har vært et viktig forskningsfelt for statsvitenskapen i lang tid. Demokratier går sjelden eller aldri til krig mot hverandre. Men har økonomisk organisering også noe med saken å gjøre? Hvilken rolle spiller investeringer på tvers av landegrenser for sannsynligheten for krig mellom land? Hvilken rolle spiller privat eiendomsrett og gode byråkratiske institusjoner for sannsynligheten for borgerkrig?»

I panelet sitter Indra de Soysa, professor i statsvitenskap ved NTNU og leder forskningsprogrammet for globalisering, Michael Mousseau, statsviter ved Koç Universitet i Istanbul med bakgrunn fra Harvard og Yale og norsk forsker, historiker og tidligere direktør ved Prio Stein Tønnesson.

Det serveres frokost fra kl 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgt. 19 – inngang i Stortingsgaten.

Finner du temaet interessant, og har anledning, kan du melde deg på her.

Mest lest

Arrangementer