Ukategorisert

Et fritt marked på medisin

TV2 markerer at det er mulig å kjøpe medisin på internett.

Faktumet er at politikerne har gjort veldig små endringer på Apotekloven som trådte i kraft 1. mars 2001.

I mai 2009 fremmet regjeringen forslag om endringer i apotekloven. Prinsippene fra den gamle loven lå fast. Det var kun forslag om noen forenklinger av et byråkratisk system, og det er forenklingene TV2 hyller i et oppslag på nettstedet.

Apotekloven gir apotekene betydelig konkurransefortrinn, og apotekene får muligheten til å presse medisinprodusentene. Det er et fornuftig skritt å tillate salg via internett, men for å få et fritt marked må politikerne ta skrittet fullt ut. Vi må ha politikere som tillater at alt blir solgt fritt. En slik utvikling er vi dessverre milevis unna.

Mest lest

Arrangementer