Ukategorisert

Vi lever i ditt land, Dagfinn Høybråten

Hva slags land er det vi lever i når et offentlig organ kan lire av seg slikt vås? Det er Dagfinn Høybråten, leder i Kristelig Folkeparti, som stiller spørsmålet på nettstedet Verdidebatt.no.

KrF-lederens utblåsing kom etter at det ble kjent at Lotterinemnda ga avslag til Den evangelisk-lutherske frikirke i Kristiansand om å holde et lotteri til inntekt for misjonsprosjekter i Afrika og Palestina. De norske lotterimyndighetene mener misjonering og misjonsarbeid ikke anses som humanitær virksomhet. Dermed er det ikke grunnlag for å gi lotteritillatelse, altså tillatelser som Kristelig Folkeparti, gjennom lotterilovgivningen, mener staten skal regulere rimelig strengt.

Dagfinn Høybråten, du får nå smake din egen medisin. Norge er ikke et fritt land, og Kristelig Folkeparti har i stor grad vært med på vedtak som reduserer friheten for næringslivet, for frivilligheten og for alle borgerne.

Mest lest

Arrangementer