Ukategorisert

Gammel nok, men likevel for ung

Som 18-åring er det mulig å bli valgt inn på Stortinget, men stortingsrepresentanter kan i fremtiden være for unge til å kjøpe tobakk.

Statistisk sentralbyrå har publisert Nordmenns røykevaner 2009. Helsedirektoratet liker ikke utviklingen, og ønsker forsterket innsats mot norske røykevaner.

–Vi ser behov for en styrket satsing på tobakksforebygging, og ønsker å begrense tilgangen på røyk og snus for ungdom. Prisøkninger, høyere aldersgrense og mer kontroll med utsalgsstedene er virkemidler som bør vurderes for å redusere tobakksbruken blant unge, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Helsedirektoratet.no.

De som er gamle nok til å sitte på Stortinget, er utvilsomt i stand til å vurdere fordelene og ulempene tobakksproduktene medfører. Bjørn-Inge Larsen, din formynder!

Tags:

Mest lest

Arrangementer