Notiser

Vanebo = suksess

Ove Vanebo, leder i Fremskrittspartiets Ungdom, setter medlemsrekord i FpU. Organisasjonen har hatt en fantastisk utvikling når det gjelder medlemstall de siste årene.

Les mer på FpU.no.

Ove Vanebo var, før han begynte å tenke på valg, medlem av Liberalerens redaksjon.

Mest lest

Arrangementer