Ukategorisert

Jagland om datalagringsdirektivet

Torbjørn Jagland har blitt intervjuet om datalagringsdirektivet, et intervju som vil gi Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, mareritt om natta.

Det er organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet som siterer fra TV2-intervjuet.

–Det er i alle fall meget viktig at de nasjonale parlamentene undersøker dette nøye. For dette er virkelig et farlig område å bevege seg inn i. Det er lett å gjøre brudd mot menneskerettighetene, sier Jagland.

–Nå må vi ta det i etterhånd og diskutere om vi skal slutte oss til eller ikke, og ikke om vi skal ha innflytelse på selve direktivet. Men likevel så mener jeg jo det at det er veldig viktig at Stortinget tar denne saken veldig alvorlig og ser inn de problemer som reiser seg for enkeltindividets rettigheter og beskyttelse av enkeltmenneskets integritet, sier Jagland.

–Det er jo det fundamentale prinsippet i alle liberale demokratier, nemlig at enkeltmenneskets personlige integritet skal beskyttes. Vi kan ikke bekjempe terrorisme med udemokratiske midler eller ved å gå på bekostning av de fundamentale menneskerettighetene. Så det må norske myndigheter finne ut av, og til sjuende og sist er det bare Stortinget som kan gjøre det, avlutter Jagland.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
12 years ago

Det er kvalmende å sitte å se den nåværende regjeringen forsvare dette direktivet, den narkotikapolitikken vi har i dag, etc. De er jo overhodet ikke mottakelige for livsviktig kritikk i veldig viktige saker!!!

Holten
12 years ago

«Anonym», det er fint om vreiden din kanaliserast noko meir presist. To av regjeringspartia tek eksplisitt avstand frå datalagringsdirektivet, medan ein god del Høgre-folk forsvarar det. (Men fleire og fleire går mot. Heldigvis.)

Anonym
Anonym
12 years ago

Synes det er ganske presist. Her er det statsapparatet som grafser til seg av makt, og hadde ikke Liberaleren og andre startet StoppDLD så hadde sannsynligvis alle partiene unntatt kanskje Venstre vært for det. Samme tendensen til mye vil ha mer ser vi i mange andre saker, som nevnt over. Makta gir ikke fra seg friheter uten at man ber om det!

OJ
OJ
12 years ago

>hadde ikke Liberaleren og andre startet StoppDLD så hadde sannsynligvis alle partiene unntatt kanskje Venstre vært for det

Jeg håper opposisjonen har større evner til selvstendig tankegang enn du tillegger dem.

Fra arkivet