Ukategorisert

Jagland om datalagringsdirektivet

Torbjørn Jagland har blitt intervjuet om datalagringsdirektivet, et intervju som vil gi Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, mareritt om natta.

Det er organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet som siterer fra TV2-intervjuet.

–Det er i alle fall meget viktig at de nasjonale parlamentene undersøker dette nøye. For dette er virkelig et farlig område å bevege seg inn i. Det er lett å gjøre brudd mot menneskerettighetene, sier Jagland.

–Nå må vi ta det i etterhånd og diskutere om vi skal slutte oss til eller ikke, og ikke om vi skal ha innflytelse på selve direktivet. Men likevel så mener jeg jo det at det er veldig viktig at Stortinget tar denne saken veldig alvorlig og ser inn de problemer som reiser seg for enkeltindividets rettigheter og beskyttelse av enkeltmenneskets integritet, sier Jagland.

–Det er jo det fundamentale prinsippet i alle liberale demokratier, nemlig at enkeltmenneskets personlige integritet skal beskyttes. Vi kan ikke bekjempe terrorisme med udemokratiske midler eller ved å gå på bekostning av de fundamentale menneskerettighetene. Så det må norske myndigheter finne ut av, og til sjuende og sist er det bare Stortinget som kan gjøre det, avlutter Jagland.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer