Ukategorisert

I strid med tysk grunnlov

Den mektige tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe har talt: Implementeringen av datalagringsdirektivet i Tyskland er i strid med grunnloven. Dette melder Datatilsynet.

Datatilsynet skriver på sin nettside:

«Domstolen påpeker at datalagring i seg selv ikke nødvendigvis vil være i strid med tysk forfatning, men at den i den valgte formen er uforholdsmessig. Lovgiver har ikke ivaretatt sitt ansvar når det gjelder nødvendige begrensninger i lagringen. Retten krever klare regler som ivaretar personvern, informasjonssikkerhet, behovet for kontroll, transparens og rettsikkerhet.»

Loven er ugyldig, og data som er lagret efter bestemmelsene i loven må slettes.

Les mer om forfatningsdomstolens avgjørelse her.

Tidligere har også høyesterett i Romania kommet til at direktivet er i strid med landets grunnlov.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami