Notiser

EUs samlemani

er bremset opp, skriver Kari Gåsvatn i Nationen. i en kommentarartikkel forteller hun at motstand mot EUs datalagringsdirektiv ikke er et særnorsk fenomen. 34 000 tyskere klaget saken inn for forfatningsdomstolen. Les Gåsvatns kommentar her.

Comments are closed.

Fra arkivet