Ukategorisert

Høie vil bøye seg for DLD-ja

hvis flertallet i Høyres stortingsgruppe sier ja til å innføre EUs datalagringsdirektiv. Høye er idag innstilt som ny nestleder i Høyre, når Erling Lae går av som nestleder på landsmøtet til våren.

Bent Høie har ifølge Stavanger Aftenblad uttrykt skepsis til datalagringsdirektivet, men vil bøye seg hvis flertallet i partiets stortingsgruppe sier ja til direktivet.

Høie uttalte til Stavanger Aftenblad at Høyre må bruke sin vippeposisjon i Stortinget i denne saken til å presse regjeringen: «– Da kan vi bruke vår innflytelse, som Arbeiderpatiets trolig eneste støtteparti i Stortinget, til å begrense skadevirkningene i forhold til folk flests personvern.» sa Høie til avisen i oktober ifjor.

Eirik Faret Sakariassen i Stavanger SV har på sin blogg stilt spørsmål til hva Rogalands stortingsrepresentanter mener om direktivet. Høie valgte å henvise til at prosessen i Høyres stortingsgruppe ikke er sluttført. Andre av hans kolleger har ikke nølt med å flagge sine personlige holdninger til direktivet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer