Ukategorisert

Apropos kvinnedagen

Kvinner vil ikke bare ut i arbeidslivet, men de vil at menn skal komme til hjemmet. Og delta på like fot, og vise omsorg. Men i praksis motarbeider kvinner selv en slik utvikling.

Kvinner tviholder på fødselspermisjonen. Far kan ikke ta ut fedrekvote hvis mor ikke har opptjent fødselspenger. Det mest alvorlige er efter min mening at menns evne (og vilje) til å være gode omsorgspersoner for egne barn trekkes i tvil.

Tross alle fagre ord om likestilling er systemene og samfunnet på mors side. I barnefordelingssaker er hovedregelen at mor tildeles foreldrerett og daglig omsorgsrett for barn. Og det er kvinnene i rettssystemet som tar parti for mor.

Ikke før var Kvinnedagen passert så kunne VG gi et groteskt eksempel på hvordan samfunnets vektlegging av «det hellige moderskap» slår ut: VG skrev 10.mars om en 35-årig mann «med uplettet vandel som blir nektet omsorgen for sine to døtre mens barnemoren soner en fengelsstraff på to år for gbarnemishandling.» VG skriver videre: «Barna de har felles er etter vedtak i kommunens barnevernstjeneste plassert i fosterhjem. Der vil de bli boende frem til moren løslates 31.august 2011. – Plasseringen har skjedd i fullt samarbeid med mor som har daglig omsorg for barna, fastslår barnevernstjenesten.»

35-åringen ønsker ansvaret og omsorgen for egne barn når moren soner sin straff. Moren har sabotert hans samværsrett, og siste gang han så døtrene var 03.januar iår. «I forrige uke ble han orientert om at en nabofamilie til barnemoren har fått ansvaret for den daglige omsorgen», skriver VG.

Idag skriver Aftenposten om en mor som lot sine to sønner misbruke seksuelt av mannlige barnevakter. Barnevernet behandlet saken, og over et tidsrom på åtte år kom et tosifret antall bekymringsmeldinger. Da omsorgsovertagelse ble fremme, fastslo flertallet ifølge Aftenposten at moren «kunne gi barna forsvarlig omsorg.»

Når man leser slike historier som de i VG og Aftenposten de siste par ukene kan man for alvor lure på hva som skal til for at fedre skal få omsorg for egne barn, eller at mor skal fratas omsorg for egne barn?

Må far være en helgen og mor en massemorder?

Menn og kvinner er ikke likestilt i Norge før det blir like vanlig å gi omsorgsrett til fedre som til mødre.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer