Ukategorisert

Apropos kvinnedagen

Kvinner vil ikke bare ut i arbeidslivet, men de vil at menn skal komme til hjemmet. Og delta på like fot, og vise omsorg. Men i praksis motarbeider kvinner selv en slik utvikling.

Kvinner tviholder på fødselspermisjonen. Far kan ikke ta ut fedrekvote hvis mor ikke har opptjent fødselspenger. Det mest alvorlige er efter min mening at menns evne (og vilje) til å være gode omsorgspersoner for egne barn trekkes i tvil.

Tross alle fagre ord om likestilling er systemene og samfunnet på mors side. I barnefordelingssaker er hovedregelen at mor tildeles foreldrerett og daglig omsorgsrett for barn. Og det er kvinnene i rettssystemet som tar parti for mor.

Ikke før var Kvinnedagen passert så kunne VG gi et groteskt eksempel på hvordan samfunnets vektlegging av “det hellige moderskap” slår ut: VG skrev 10.mars om en 35-årig mann “med uplettet vandel som blir nektet omsorgen for sine to døtre mens barnemoren soner en fengelsstraff på to år for gbarnemishandling.” VG skriver videre: “Barna de har felles er etter vedtak i kommunens barnevernstjeneste plassert i fosterhjem. Der vil de bli boende frem til moren løslates 31.august 2011. – Plasseringen har skjedd i fullt samarbeid med mor som har daglig omsorg for barna, fastslår barnevernstjenesten.”

35-åringen ønsker ansvaret og omsorgen for egne barn når moren soner sin straff. Moren har sabotert hans samværsrett, og siste gang han så døtrene var 03.januar iår. “I forrige uke ble han orientert om at en nabofamilie til barnemoren har fått ansvaret for den daglige omsorgen”, skriver VG.

Idag skriver Aftenposten om en mor som lot sine to sønner misbruke seksuelt av mannlige barnevakter. Barnevernet behandlet saken, og over et tidsrom på åtte år kom et tosifret antall bekymringsmeldinger. Da omsorgsovertagelse ble fremme, fastslo flertallet ifølge Aftenposten at moren “kunne gi barna forsvarlig omsorg.”

Når man leser slike historier som de i VG og Aftenposten de siste par ukene kan man for alvor lure på hva som skal til for at fedre skal få omsorg for egne barn, eller at mor skal fratas omsorg for egne barn?

Må far være en helgen og mor en massemorder?

Menn og kvinner er ikke likestilt i Norge før det blir like vanlig å gi omsorgsrett til fedre som til mødre.

0 0 vurderinger
Vurdering
7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Stig
11 years ago

En annen viktig ting å fokusere på i dette er barnebidraget.

I mange meglinger utviser begge foreldre like stor interesse for å ha hovedomsorg, og følgelig vil det selvsagt føles som en slags “straff” å ikke få den daglige omsorgen – i tillegg til at man straffes med å ikke få se barna sine så mye som man helst skulle sett, medfører det økonomiske konsekvenser for deg.

Anonym
Anonym
11 years ago

Likestilling føles som tomme ord for mange menn i Norge.

Vi er ikke likestilt i barnefordelingssaker, i forhold til militæret, fødselspermisjon, ei heller i forhold til hvordan retten ser på vold utøvet av kvinne kontra vold utøvet av mann.

På toppen av det hele er det akseptabelt å gjøre narr av menn på fordsomsfulle og stereotypiske måter i media og reklame på måter som ikke er akseptert for kvinner.

Pleym
11 years ago
Pleym
11 years ago

Slik går det når man vil være moderne og likestilt mann og kommunen er arbeidsgiver: http://www.aftenposten.no/jobb/article3562116.ece

simonfur
11 years ago

Og sosialistene skriker etter mer sensur av lettkledde kvinner på nette.! Det er på tide at vi gutar tar debatten tilbake der den hører hjemme. Ikke undergravingen av at menn og kvinner er forskjellige, både samfunnsmessig og biologisk….vi trenger ikke enda mer likhetsskole og kvinners rettigheter. De er ikke reele lenger

Ingar Paaske
Ingar Paaske
11 years ago

Etter aa ha vaert hjemmevaerende med 3 barn i 4 aar, (davaerende kone i jobb), mistet jeg alle pensjonspoeng (inkl. retten til barnetrygd)+ rettigheten til aa ha barna.
Er i dag bosatt uetenlands med liten og ingen kontakt med barna jeg fostra opp.
Til orientering saa er jeg verken straffet eller umyndiggjort utover at jeg ikke har rett til samvaer…

Arild Holta
11 years ago

Barnevernet forkaster menn, og de forkaster kvinner. De har generelt svært underlige avgjørelser, som minner mest om vrangforestillinger kombinert med impulshandlinger. Nå er vi ca 40000 mot sosiobabbel på Facebook. Det interessante er at om jeg ber med meg en del mennesker i libertarianske eller lignende grupper, så følger ikke så rent få oppfordringen. Det er altså veldig mange frihetskjempende, liberale og liberalistiske mennesker i dette arbeidet. Jeg tror Liberaleren og andre ikke ser sin “besøkelsestid”. Det finner jeg trist. Barnevernet er selve beviset på at mange av godhetsideene til sosialdemokrater og _norske_ kristendemokrater ikke fungerer i det hele tatt.… Read more »

Fra Liberalerens arkiv