Ukategorisert

God påskeferie for Erna Solberg

Erna Solberg og resten av Høyreledelsen kan gå påsken i møte med hvilepuls. I helgen valgte kun ett fylkeslag å kreve veto mot datalagringsdirektivet. Fem fire fylkeslag valgte å utsette behandlingen.

Det er ikke bare partigalluper og statsministermålinger som går Solbergs vei om dagen.

Kun Møre og Romsdal Høyre krever veto mot direktivet, ifølge Sunnmørsposten. Fylkeslaget gjør dermed felles sak med Oslo og Oppland Høyre.

Hedmark, Hordaland, Vestfold og Rogaland Høyre utsatte saken. Slik blant annet Østfold og Sør-Trøndelag Høyre gjorde forrige helg.

Efter at ialt ni av Høyres fylkeslag i løpet av to helger har utsatt å behandle direktivet kan Erna Solberg slappe av, og ta påske på hvilepuls. Det kommer intet bredt krav fra grunnplanet i Høyre om å få gi råd i saken gjennom debatt (og eventuelt vedtak) på landsmøtet.

Ikke bare gjentok mønsteret med utsettelse seg. Det er heller ikke tlfeldig hvem som sørger for utsettelsen. Denne helgen, som forrige helg, gikk partiets stortingsrepresentanter i bresjen; Ifølge Nationen skjedde følgende i Sogn og Fjordane: «Fylkesleiar og stortingsrepresentant Bjørn Lødemel føreslo ikkje å realitetsbehandle forslaget for heller å vidaresende saka til fylkesstyret,».

Ifølge Nationen kom ikke temaet til debatt i partilederens eget fylke, Hordaland: » Vi har hatt ein diskusjon sentralt, og vi kom fram til at vi vil vente med å behandle saka. Lokallag har gått imot direktivet, men vi i fylkeslaget vil ikkje meine noko om direktivet nå, seier nyvald fylkesleiar i Hordaland Høgre, Liv Kari Eskeland til Nationen.»

I denne uttalelsen fra Eskeland ligger kanskje nøkkelen for direktivets motstandere i Høyre. Slik Liberaleren foreslo forrige helg, bør flest mulig lokallag behandle og ta stilling til direktivet på styremøter, årsmøter eller medlemsmøter.

Men Eskelands videre uttalelse viser at det ikke er prinsipielle vurderinger om rettsstatens prinsipper eller personvernet og grensen mellom stat og individ som er avgjørende: «Ho meiner også det er viktig å få alle korta på bordet først. Eskeland føler Høgre har fått svar på ein del av spørsmåla partiet stilte til regjeringa om direktivet, men at det framleis står att ein del.»

Direktivets motstandere i Høyre bør snarest mulig snekre sammen en strategi. Enten for å påvirke landsmøtet og/eller partiledelsen, for å påvirke stortingsrepresentantene via debatt og behandling i lokallagene, eller indirekte ved å påvirke samfunnsdebatten om direktivet via egen deltagelse, og/eller ved behandling i lokallagene. Derigjennom kan man påvirke stortingsgruppen.

Det er ingen tid å miste, så det er rett og slett bare å sette igang!

Høyrefolk som ikke vil vente på Erna Solberg kan engasjere seg via StoppDLD.

Mest lest

Arrangementer