Ukategorisert

Høyresiden – for dummies og Fridtjof Jacobsen

VGs Fridtjof Jacobsen forstår ikke FrPs motstand mot datalagringsdirektivet. Han burde lese VG-kollega Anders Giævers «Den blå regnbuen» for å få mer innsikt i høyresidens mangfold. Og så slutte med skjematiske forenklinger tilpasset sitt eget verdensbilde og en tabloid virkelighet.

VG har idag en kommentar med tittelen «Blått datatrøbbel», om striden internt i Høyre og FrP, og mellom dem, om synet på datalagringsdirektivet. Jacobsen mener å vite at når FrP’ere nå åpner for å snu fra nei til ja i synet på direktivet er dette for å plage Høyre litt ekstra.

At Høyre som ja til EU-parti skal åpne for et veto er nærmest utenkelig, mener Jacobsen. Men Oslo Høyre liker ikke partilederen. Fylkeslagets toneangivende direktivmotstandere blåser i at Høyre-ledelsen har lagt opp en strategi for å presse Ap til innrømmelser som kan gi Høyre en seier; man sier ja til direktivet – men bevarer personvernet så langt det går. Erna Solberg kan komme til å stille kabinettspørsmål om ledervervet, og da følger partiet henne om direktivet. Men det blir historien om et splittet parti, sier Jacobsen.

Og så mener han at FrP kan tjene på å sørge for et ja til direktivet. For da ødelegges Høyres seier – og splittelsen blir tydelig for alle og enhver.

Men Jacobsen har et stort problem: Han forstår ikke (FrPs) motstand mot datalagringsdirektivet. Han skriver: «FrPs motstand mot datalagringsdirektivet har ikke vært lett å forstå. Et parti som blir småblanke i øynene når det er snakk om lov og orden, pleier å ha stor forståelse for politieets ønsker. Og norsk politi er krystallklare når de beskriver hvor viktig direktivet er for dem.»

Et råd til Jacobsen
Han kan begynne med å lese VG-kollega Anders Giævers kommentar «Den blå regnbuen» (VG, 28.02 2007). Da skjønner han kanskje at høyresiden er nokså mangfoldig.

Skal han forstå noe mer om høyresidens tvisyn angående om direktivet kan han gå videre og lese En kamp om hvilken høyreside Norge skal ha (Liberaleren 19.03). Han kan fortsette hos Document.no, med Handler det om personvern? og hvem truer i så fall hvem? /17.03). Gå videre til Minervas Datalagring er ikke DDR (20.03) og tilbake til Liberaleren igår: Minerva liker ikke Stasi-kobling til DLD.

Hvis han har problemer med å forstå høyresidens skepsis til argumentene fra KRIPOS kan Jacobsen lese hvordan bloggere som Vox Populi og VamPus avkler politiets argumentasjonsteknikk og «fakta».

Rettighetsorientert mot hensiktsmessighetsargumentasjon
For å gi Jacobsen en aldri så liten ledetråd kan jeg røpe følgende: Høyresiden kan grovt sett deles i to i denne saken. De som bruker hensiktsmessighetsargumentasjon der det viktiste er at politiet får de ressurser og virkemidler de trenger for å oppklare forbrytelser. Å fakke forbrytere blir viktigere enn hvordan det gjøres. De mener dessuten at kritikken mot datalagringsdirektivet er overdrevet.

Mot disse står de som har rettighetstenkning i bunn for sitt syn; grensedragning mellom stat og person, og grenser for statens makt. At rettsstatsprinsippene er en så viktig del av demokratiets grunnmur at dette må bevares. Noe som ikke skjer hvis uskyldspresumpsjonen fjernes, noe de mener at datalagringsdirektivet gjør. Det er ikke vilkårlig på hvilken måte politiet fremskaffer bevis til en rettssak der det skal avgjøres om en anklaget er skyldig eller uskyldig.

Det hadde vært fint om journalister faktisk rapporterte om hvor kompleks virkeligheten faktisk er, fremfor å fremstille den som så forenklet og skjematisk at den passer inn i et tabloid verdensbilde.

Journalister trenger jo ikke bidra til at folk blir dummere, for så faktisk å rapportere og forundre seg over at folk er så dumme.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer